VBI.Fonds: €750 voor zuurkoolpotten in Ethiopië

Het VBI.Fonds werd enkele jaren geleden in het leven geroepen om goede doelen te steunen die affiniteit hebben met onze alumni. Zo hebben we al 900 bomen geplant in het bos in Hamont-Achel, hebben we bijgedragen aan de herstelling van de Watermolen bij het Arenbergkasteel en hielpen we het weeshuis Happy Home in Kenya.

Ook dit jaar waren we op zoek naar goede doelen en we vonden er eentje tijdens de inspirerende presentatie van Ellen Gorrens tijdens de VBI Student Research Awards. Ze deed haar masterthesis over Enset, ook wel eens de boom tegen honger genoemd. In Ethiopië wordt deze plant gefermenteerd en wordt ze in de vorm van Kocho dagelijks geconsumeerd. Ellen heeft in de Gamo Hooglanden van Ethiopië onderzocht hoe ze deze fermentatie beter kan sturen door o.a. het gebruik van de voor ons bekende zuurkoolpotten.

Zuurkoolpotten zijn dus een goed alternatief ter vervanging van de putten en erosas. De aankoop van geïmporteerde zuurkoolpotten door families in de Gamo Hooglanden is financieel echter onmogelijk.

Ellen Gorrens – Finalist VBI Student Research Awards

Zo’n zuurkoolpot kost voor ons ongeveer een €40, dus met €750 kunnen we toch al een aantal families vooruithelpen! Haar masterproef kaderde in een VLIR-UOS project onder leiding van Prof. Leen Van Campenhout (Campus Geel). Meer info kan u vinden in haar artikel.

Kent u of werkt u zelf voor een goed doel? Laat het ons weten via info@vbi-kuleuven.be en wie weet sponsoren we jullie in 2019!


Nieuwe opleiding: WingsPro

Wat is WingsPro?

Deze opleiding is een initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten die elk een of meerdere ingenieursopleidingen organiseren. Het doel bestaat erin de nodige competenties op het gebied van innovatie en ondernemen bij te brengen en tevens te zorgen voor een professioneel klankbord om je plannen en ambities af te toetsen en te valoriseren.

Wat biedt WingsPro?

Het programma is drievoudig. Het bestaat uit:

  • Een eigen innovatieproject (in-company of start-up);
  • Drie innovatiebootcamps;
  • Een (bio)technologische verdiepingsmodule naar keuze.

Meer weten? http://www.wingspro.be/

Help mee de impact van industrie 4.0 in kaart te brengen

IE-net ingenieursvereniging organiseert van 19 tot en met 25 november de 2e editie  van de  Week van de Ingenieur  met als thema ‘Industrie 4.0’ .

Als ingenieursvereniging kunnen we de transitie naar industrie 4.0 niet negeren. Hoe dit er zal uitzien en wat dit voor ingenieurs en bedrijven betekent, is voor velen nog onduidelijk.

Om een beter beeld te krijgen over de impact van industrie 4.0 op ingenieurs en bedrijven lanceert ie-net de 2e editie van de enquête: Ingenieursradar: industrie 4.0.

Hierbij nodigen we u uit om deel te nemen aan deze enquête, het neemt slechts 5 minuten van uw tijd in beslag.  

Klik hier om de enquête in te vullen

Bovendien maakt u met uw deelname kans om een restaurant-waardebon van 250 euro te winnen.  De resultaten worden op maandag 19 november  tijdens de Week van de Ingenieur voorgesteld op het ingenieursdebat ‘Industrie 4.0’.

Zoveel verdienen onze ingenieurs…

De jaarlijkse startbaanenquête van IE-net Ingenieursvereniging peilt naar de jobervaringen van recent afgestudeerde ingenieurs. Zo leren we dat bio-ingenieurs vooral werkzaam zijn in de chemische of farmaceutische sector, milieu, voeding en consultancy.  Daarnaast gaf 25% van de respondenten aan dat ze werkten aan een doctoraat. De industrieel ingenieurs komen we voornamelijk tegen in de metaalsector en chemie/farmaceutische sector.

De resultaten van de jaarlijkse bevraging van de afstudeerders van 2016, 2017 en 2018 leert dat 50% in juni reeds een arbeidscontract op zak heeft.

Vraag voor meer stages binnen de opleiding

Op de vraag of de studenten iets zouden aanpassen aan hun opleiding om hun beter te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt, gaf 37,5% aan dat stages een absolute noodzaak was. Bij opleidingen die reeds een stage in hun programma hebben, werd er zelfs geopperd om meer stages te doen bij verschillende bedrijven.

Wat schuift dat?

Ondanks het feit dat waardering en erkenning voor de job de belangrijkste factor is waarom we graag onze job doen, is en blijft het loon ook een belangrijke parameter in de eerste jaren. Het mediaan bruto inkomen van een bio-ingenieur is €2800, terwijl dat van een industrieel ingenieur €2650 is. De burgerlijk ingenieur klokt af op €3000, al blijft zo’n berekening moeilijk aangezien geen rekening gehouden wordt met de extra-legale voordelen.

Ga niet meteen in op de eerste jobaanbieding. Zo vermijd je een mismatch voor jezelf en ook voor het bedrijf!

Tip 8 – Startbaanenquête IE-Net

Tips voor afstudeerders?

Durf! Durf vooral spontaan te solliciteren, durf te wachten, durf vragen te stellen, neen te zeggen en eerlijk te zijn. En denk: de beste plek om een job te vinden, blijft de jobbeurs (14,2% vindt zijn job daar), maar ga zeker niet in op het allereerste aanbod dat je krijgt. De ervaring leert dat de voornaamste reden om binnen de 3 jaar te veranderen van job bepaald wordt door niet-uitdagend werk of dat de job niet aansloot bij het verwachtingspatroon.

VBI.Limburg: 2 activiteiten om van te smullen

Het najaar van VBI.Limburg is gekend met twee prachtige activiteiten:

Een lezing over Smart Cities in samenwerking met IE-net en UHasselt. Kunnen we steden leefbaar houden? En wat met privacy? Kan dit nog gerijmd worden met onze nood aan veiligheid? En wat is er nog nodig om tot een menswaardige stad te komen? Deze en nog andere vragen komen aan bod tijdens deze lezing van Prof. Ballon. Hij is doctor in de Communicatiewetenschappen en Master in moderne geschiedenis. Sinds 2009 doceert hij Communicatiewetenschappen aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel).Inschrijvingen en meer info.

De jaarlijkse klassieker in de brouwerij van Ter Dolen: De ZUURMOESAVOND. Om 19u30, na het welkomstwoord van de voorzitter, schuiven we aan voor het klassieke menu: “hammetje met zuurmoes” of “kipvidé”. Daarna is er taart met koffie. We spoelen alles door met verse Ter Dolen: blond, donker of kriek. Tussendoor is er nog kort jaar- en kasverslag. En natuurlijk de trekking van de tombola. Inschrijvingen en meer info.

De winnaars van de VBI Student Research Awards 2018 zijn…

Aan zo’n 140 toeschouwers mochten de laureaten hun bachelor- of masterproef voorstellen. En dat deden ze. Zelfzeker, helder en vooral begrijpelijk voor het ingenieurspubliek. De winnaars zijn bekend:

Prijs voor de beste bachelorproef 2018: Voedselverliezen… dagelijkse kost!
Door Robbe De Man, Hannelore Geeraert, Emilie Pattyn en Christophe Schreurs onder toezicht van promotor Annemie Geeraerd en begeleider Freya Michiels.

Prijs voor de beste masterproef 2018: Artilysins in droplets: One drop to kill
Door Lorenz van Hileghem met promotoren Jeroen Lammertyn en Yves Briers en begeleider Hans Gerstmans.

Deze winnaars werden geselecteerd door zowel de jury als het publiek. De prachtige jury bestond dit jaar uit 3 bio-ingenieurs met elk hun eigen achtergrond.

  • Ilse Ooghe (Bio-ingenieur, levensmiddelen, promotiejaar 1994): Met een carrière in de farmaceutische sector én een master in Educational Sciences besloot ze om naar het onderwijs te trekken. Ze is tevens kersvers voorzitster van de facultaire senaat.
  • Joris Relaes (Bio-ingenieur, landbouweconomie, promotiejaar 1986): Als eindverantwoordelijke bij het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) kan hij perfect inschatten welke repercussies onderzoek kan hebben. Zijn passie blijkt uit het feit dat hij gastdocent is aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen.
  • Stef Aerts (Bio-ingenieur, landbouwkunde, promotiejaar 2002): Docent Ethiek bij de Odisee Hogeschool in Geel en opleidingshoofd van Agro & Bio. Ook gekend als voorzitter van VBI.

Bedankt aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze wedstrijd. Een grote dank u wel naar LBK Cultuur voor de prachtige receptie. Het fotoverslag kan u hier bekijken. Foto’s werden genomen door Huy Nguyen.

Red de Molen: 1 jaar en 234 schenkingen later

Een jaar geleden, in oktober 2017 ging de fondsenwervingscampagne van start voor de historische renovatie van de Watermolen aan het Kasteel van Arenberg. Op één jaar tijd is er € 155.558,10 bijeengebracht. Bedankt voor jullie steun!

We zijn er nog niet helemaal. Met een streefbedrag van € 200.000 is er nog 44.441,90 te gaan in de komende 6 maanden. Ben je nieuwsgierig naar enkele getuigenissen? Wil je graag zelf een schenking doen? Ga naar www.reddemolen.be.

Finale VBI Student Research Awards 2018

De teerling is geworpen: de finalisten van de VBI Student Research Awards zijn gekend! Zij zullen op woensdag 10 oktober de wetenschappelijke degens kruisen om met de hoofdprijs naar huis te gaan: een vette cheque van €500 én de titel van beste masterproef van 2018. De finalisten zijn:

Ook u kan hun naar de overwinning helpen! Hoe? De aanwezigen mogen op de finale ook hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Eurovisiesongfestivalgewijs zullen er dus punten uitgereikt worden door jury én publiek.

Programma 10 oktober:

  • 20u00: Verwelkoming
  • 20u10: 4 Masterproefpresentaties
  • 21u30: Posterbeurs (met receptie)
  • 22u30: Bekendmaking winnaars

Praktisch:

Startbaanenquête IE-net

Afbeeldingsresultaat voor ie-net

Dit jaar lanceert IE-net opnieuw de startbaanenquête. Deze enquête is gericht naar ingenieurs van het promotiejaar 2018, 2017 en 2016. De bedoeling van deze enquête is om een beeld te krijgen van de zoektocht naar een job en de start van de loopbaan van de pas afgestudeerde ingenieur.

De resultaten van de enquête worden in Leuven op 29 oktober voorgesteld aan de laatste jaar studenten (promotiejaar 2019).

Men kan de enquête invullen via volgende link.

Save the date: VBI.Cantus in Wilderen

Afbeeldingsresultaat voor wilderen

Op 31 oktober (want de meesten onder jullie hebben vrij op 1 november!) zakken we samen af naar het Bronsgroen Eikenhout, waar Globachem ons zal ontvangen met een kort bedrijfsbezoek. Een maaltijd zal voorzien worden in de brouwerij van Wilderen. De avond wordt afgesloten met een heuse cantus, waar de ervaringsdeskundigen van VBI.Limburg de ‘jeugd’ eens zullen laten zien wat cantussen is.

Meer info binnenkort, maar om al te oefenen:

Waar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt.
Over ‘t malse korenveld, ’t lied des leeuweriks klinkt.
Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!
 (2×)

Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit.
Weelderig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit.
Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

Waar der vaaderen schone taal klinkt met heldere kracht.
Waar men kloek en fier van aard, vreemde praal veracht.
Eigen zeden, eigen schoon ’t hart des volks bekoort.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

Waar aan ’t oud Oranjehuis, ’t volk blijft hou en trouw.
Met ons roemrijk Nederland, één in vreugd en rouw.
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerst van zuid tot noord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)