Mecenaatsdag 25 mei 2019

Elk jaar laten duizenden mensen zich van hun meest genereuze kant zien. Ze steunen de onderzoekers, studenten en het erfgoed van KU Leuven en leveren zo ook een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij als geheel. Deze giften hebben zo’n impact dat het KU Leuven Universiteitsfonds die graag in de spotlights zet tijdens de allereerste Mecenaatsdag KU Leuven, op zaterdag 25 mei 2019.

Het wordt een feestelijke dag waarop schenkers, alumni en andere geïnteresseerden kennismaken met verschillende faculteiten en afdelingen van KU Leuven en UZ Leuven. Zij leiden u niet alleen rond achter de schermen, in aanwezigheid van professoren en fondsmedewerkers, maar laten u ook genieten van heuse wetenschapscafés, wandelingen, rondleidingen en inspirerende momenten waarop ook toponderzoekers uit verschillende faculteiten inzicht bieden in hun levenswerk en de cruciale rol die weldoeners daarin spelen.

Voor meer informatie, inschrijvingen en de laatste updates over de Mecenaatsdag: www.kuleuven.be/mecenaatsdag of www.facebook.com/kuleuvenuniversiteitsfonds.

Nieuwjaarsreceptie VBI: Plannen voor Plaats

Wellicht de laatste nieuwjaarsreceptie van 2019, maar wél eentje met inhoud. We vertonen de documentaire van Nic Balthazar “Plannen voor plaats” en discussiëren kort met een hapje en drankje in de hand.

Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck nemen ons mee op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Want hoe vertrouwd of waardevol die Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. Door de juiste inzet van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp kan een nieuw ruimtelijk model worden ontwikkeld dat winsten oplevert voor iedereen.

Praktisch

 • Datum: 15 februari 2019
 • Locatie: Heuts auditorium, Kasteelpark Arenberg 20, 3000 Heverlee
 • Kostprijs: gratis voor VBI-leden, €15 voor niet-leden en partners.
 • Inschrijven is niet verplicht, maar wordt geapprecieerd

Planning

 • 20u00: Verwelkoming met een drankje
 • 20u30: Start documentaire ‘Plannen voor Plaats’
 • 21u15: Nabeschouwing en receptie

Inschrijven

Inschrijven is niet verplicht, maar wordt enorm geapprecieerd (we moeten voldoende hapjes voorzien, toch?). Inschrijven kan hier vanaf 15 januari.

SOIL WORKS netwerking

Bodem staat in het middelpunt van veel bedrijfsactiviteiten: van duurzame landbouw over bodemsanering tot stabiliteitsstudies en archeologie! Op de netwerkdag SOILWORKS 2019 willen we bedrijven, young professionals, studenten en wetenschappers met elkaar in contact brengen.

SOIL WORKS wil

 • inspireren met een gamma aan geweldige voordrachten door experten uit de
 • bedrijfs-, academische en overheidswereld;
 • activeren via twee H2020 brokerage workshops (powered by Hack Belgium);
 • verbinden met aangename gesprekken in onze lounge;
 • informeren met een company village waar onze sponsors zich kunnen voorstellen en jobs adverteren.

Interesse? Schrijf je dan voor 19 December in op soilworks2019.weebly.com zodat we je op 28 januari 2019 kunnen ontmoeten in Brussel !

De wereld in 2040

Eten we nog vlees? Is West-Vlaanderen al overstroomd? Ontginnen we al ertsen op Mars? Dit en nog 37 andere vragen lanceerden we richting onze alumni bio-ingenieur en industrieel ingenieur met als centraal thema: hoe ziet de wereld eruit in 2040? Uiteraard was dit geen hoogstaand onderzoek met likertschalen of multivariate analyses. Het was louterde bedoeling om jullie aan het denken te zetten en te peilen naar de toekomst. En óf we jullie aan het denken hebben gezet, maar liefst 274 alumni vulden de ja-nee-vragenlijst in.

Alcohol, tabak en cannabis

Maar liefst 96% van de respondenten denkt dat er nog alcohol gedronken wordt in 2040. Betreffende tabak geeft 1 op 4 respondenten aan dat er geen tabak meer gerookt zal worden. De overgrote meerderheid gaat er dus vanuit dat op vlak van deze ‘genotsmiddelen’ er niet veel zal veranderen. Het kleine neefje van onze doordeweekse sigaret, daarentegen, blijkt voor verdeeldheid te zorgen. Een kleine helft denkt dat cannabis legaal zal zijn in België tegen 2040, al geeft 16% ook aan dat ze hier geen mening over hebben.

Een overzicht over het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in België. De enquête werd ingevuld door 274 alumni bio-ingenieur en industrieel ingenieur.

We zullen minder vlees eten, maar met het klimaat gaat het nog steeds niet goed

Ongeveer de helft van de bevraagde ingenieurs denkt dat insecten hun intrede hebben gevonden binnen onze futuristische maatschappij en zelfs 84% gelooft dat we onze vleesconsumptie hebben geminderd. Toch is het geloof in de mensheid op vlak van klimaat eerder negatief. Slechts 36% denkt dat we tegen dan op de goede weg zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan en dit percentage is constant over alle leeftijdscategorieën. Ongeveer 24% blijft hardnekkig geloven dat iedereen met zijn eigen wagen blijft rondrijden, al ligt dat percentage hoger bij de jongeren (20-29j).

Religie op de achtergrond binnen Europa

In de maatschappij van 2040 zal volgens onze alumni Engels nog steeds gesproken worden als primaire wereldtaal, zal België nog steeds dezelfde grenzen hebben als vandaag en zullen GGO’s zowel maatschappelijk als politiek aanvaard worden voor een lijst van gewassen. Religie zal echter nog op de achtergrond spelen volgens een nipte meerderheid. Slechts 9% van de ondervraagden denkt dat iedereen een job zal kunnen vinden. Geen nood, zowel het beroep van boer als de faculteit bio-ingenieurswetenschappen zullen nog bestaan…

Over ‘ervaringsdeskundigen’, ‘trouwers & bouwers’ en ‘jongeren

Uit praktische overwegingen hebben we alle respondenten ingedeeld in 3 categorieën, namelijk de jongeren (20-29 jaar; n =94), de trouwers & bouwers (30-49 jaar; n = 88) en de ervaringsdeskundigen (50-99 jaar; n = 92). Het lijkt erop dat jongeren relatief gezien meer vasthouden aan het gebruik van Facebook, alsook de oerdegelijke face-to-face hoorcolleges. De jongeren lijken meer geloof te hebben in het eten van insecten, maar ze staan minder positief tegenover de mogelijkheid van het genezen van kankers of de lengte van hun werkdag.

Een verzameling van vragen die een opmerkelijke verdeling vertonen op vlak van leeftijdscategorieën.

De vraag die het moeilijkst te beantwoorden bleek, was of we überhaupt nog zicht hebben op een bezoldigd pensioen. Eén op vijf respondenten gaf aan dat een voorspelling voor deze vraag onmogelijk was. Toch denkt 43% dat het mogelijk is, al zijn dit voornamelijk de jongeren.

Tot over 22 jaar…

Het ziet ernaar uit dat er eigenlijk nog niet zoveel zal veranderen in 2040. Volgens onze alumni zullen we nóg beter ons best moeten doen om de planeet te redden, blijft het politiek klimaat binnen Europa min of meer hetzelfde en blijft een inschatting van een al of niet bezoldigd pensioen even moeilijk als nummers voor de lotto kiezen. Deze data zijn ook terug te vinden in de volgende bio-ingenieus. Wil je zelf aan de slag met de data? Dan kan je deze onderaan downloaden.

P.S.: 86% gelooft nog steeds dat West-Vlaanderen niet overstroomd zal zijn in 2040. Minstens tot dan zullen we ze dus zelf in de zee moeten smijten.

VBI.Fonds: €750 voor zuurkoolpotten in Ethiopië

Het VBI.Fonds werd enkele jaren geleden in het leven geroepen om goede doelen te steunen die affiniteit hebben met onze alumni. Zo hebben we al 900 bomen geplant in het bos in Hamont-Achel, hebben we bijgedragen aan de herstelling van de Watermolen bij het Arenbergkasteel en hielpen we het weeshuis Happy Home in Kenya.

Ook dit jaar waren we op zoek naar goede doelen en we vonden er eentje tijdens de inspirerende presentatie van Ellen Gorrens tijdens de VBI Student Research Awards. Ze deed haar masterthesis over Enset, ook wel eens de boom tegen honger genoemd. In Ethiopië wordt deze plant gefermenteerd en wordt ze in de vorm van Kocho dagelijks geconsumeerd. Ellen heeft in de Gamo Hooglanden van Ethiopië onderzocht hoe ze deze fermentatie beter kan sturen door o.a. het gebruik van de voor ons bekende zuurkoolpotten.

Zuurkoolpotten zijn dus een goed alternatief ter vervanging van de putten en erosas. De aankoop van geïmporteerde zuurkoolpotten door families in de Gamo Hooglanden is financieel echter onmogelijk.

Ellen Gorrens – Finalist VBI Student Research Awards

Zo’n zuurkoolpot kost voor ons ongeveer een €40, dus met €750 kunnen we toch al een aantal families vooruithelpen! Haar masterproef kaderde in een VLIR-UOS project onder leiding van Prof. Leen Van Campenhout (Campus Geel). Meer info kan u vinden in haar artikel.

Kent u of werkt u zelf voor een goed doel? Laat het ons weten via info@vbi-kuleuven.be en wie weet sponsoren we jullie in 2019!


Nieuwe opleiding: WingsPro

Wat is WingsPro?

Deze opleiding is een initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten die elk een of meerdere ingenieursopleidingen organiseren. Het doel bestaat erin de nodige competenties op het gebied van innovatie en ondernemen bij te brengen en tevens te zorgen voor een professioneel klankbord om je plannen en ambities af te toetsen en te valoriseren.

Wat biedt WingsPro?

Het programma is drievoudig. Het bestaat uit:

 • Een eigen innovatieproject (in-company of start-up);
 • Drie innovatiebootcamps;
 • Een (bio)technologische verdiepingsmodule naar keuze.

Meer weten? http://www.wingspro.be/

Help mee de impact van industrie 4.0 in kaart te brengen

IE-net ingenieursvereniging organiseert van 19 tot en met 25 november de 2e editie  van de  Week van de Ingenieur  met als thema ‘Industrie 4.0’ .

Als ingenieursvereniging kunnen we de transitie naar industrie 4.0 niet negeren. Hoe dit er zal uitzien en wat dit voor ingenieurs en bedrijven betekent, is voor velen nog onduidelijk.

Om een beter beeld te krijgen over de impact van industrie 4.0 op ingenieurs en bedrijven lanceert ie-net de 2e editie van de enquête: Ingenieursradar: industrie 4.0.

Hierbij nodigen we u uit om deel te nemen aan deze enquête, het neemt slechts 5 minuten van uw tijd in beslag.  

Klik hier om de enquête in te vullen

Bovendien maakt u met uw deelname kans om een restaurant-waardebon van 250 euro te winnen.  De resultaten worden op maandag 19 november  tijdens de Week van de Ingenieur voorgesteld op het ingenieursdebat ‘Industrie 4.0’.

Zoveel verdienen onze ingenieurs…

De jaarlijkse startbaanenquête van IE-net Ingenieursvereniging peilt naar de jobervaringen van recent afgestudeerde ingenieurs. Zo leren we dat bio-ingenieurs vooral werkzaam zijn in de chemische of farmaceutische sector, milieu, voeding en consultancy.  Daarnaast gaf 25% van de respondenten aan dat ze werkten aan een doctoraat. De industrieel ingenieurs komen we voornamelijk tegen in de metaalsector en chemie/farmaceutische sector.

De resultaten van de jaarlijkse bevraging van de afstudeerders van 2016, 2017 en 2018 leert dat 50% in juni reeds een arbeidscontract op zak heeft.

Vraag voor meer stages binnen de opleiding

Op de vraag of de studenten iets zouden aanpassen aan hun opleiding om hun beter te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt, gaf 37,5% aan dat stages een absolute noodzaak was. Bij opleidingen die reeds een stage in hun programma hebben, werd er zelfs geopperd om meer stages te doen bij verschillende bedrijven.

Wat schuift dat?

Ondanks het feit dat waardering en erkenning voor de job de belangrijkste factor is waarom we graag onze job doen, is en blijft het loon ook een belangrijke parameter in de eerste jaren. Het mediaan bruto inkomen van een bio-ingenieur is €2800, terwijl dat van een industrieel ingenieur €2650 is. De burgerlijk ingenieur klokt af op €3000, al blijft zo’n berekening moeilijk aangezien geen rekening gehouden wordt met de extra-legale voordelen.

Ga niet meteen in op de eerste jobaanbieding. Zo vermijd je een mismatch voor jezelf en ook voor het bedrijf!

Tip 8 – Startbaanenquête IE-Net

Tips voor afstudeerders?

Durf! Durf vooral spontaan te solliciteren, durf te wachten, durf vragen te stellen, neen te zeggen en eerlijk te zijn. En denk: de beste plek om een job te vinden, blijft de jobbeurs (14,2% vindt zijn job daar), maar ga zeker niet in op het allereerste aanbod dat je krijgt. De ervaring leert dat de voornaamste reden om binnen de 3 jaar te veranderen van job bepaald wordt door niet-uitdagend werk of dat de job niet aansloot bij het verwachtingspatroon.