Studiedag: Beperking van emissies en optimale inplanting van veestallen in Vlaanderen

Bij de bouw van een stal moet de veehouder met heel veel factoren rekening houden. Er worden hoge eisen gesteld op vlak van dierenwelzijn, milieu, agrarische architectuur, brandveiligheid, arbeidsveiligheid en –gemak, … Bovendien houdt de veehouder best rekening met omwonenden en gaat hij/zij met hen in dialoog om draagvlak te creëren. Hierbij is het van groot belang om o.a. de emissies van geur, fijn stof en ammoniak zoveel mogelijk te beperken en aandacht te hebben voor de inplanting van de stal in de omgeving.

Op 7 november organiseert de IE-net Expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer met medewerking van het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en VEMIS deze jaarlijkse studiedag. U kunt de uitnodiging met het volledige programma hier terugvinden. Inschrijven is verplicht!

Waterbeheer voor (door?) een klimaat in verandering – Forumavond

Tijdens deze forumavond geeft prof. Patrick Willems van de faculteit Ingenieurswetenschappen een overzicht van de waaier aan mogelijke technische maatregelen die we kunnen nemen om duurzamer om te gaan met water. Prof. Erik Mathijs van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen gaat daarna wat dieper in over hoe we die kunnen implementeren, in een doordacht transitie-pad, en de rol die de verschillende spelers daarin kunnen en moeten spelen. Daarna gaan deze sprekers in debat met vertegenwoordigers vanuit de industrie en de overheid.

Hoe kunnen en moeten we ons waterbeheer voorbereiden op de wijzigende klimaatomstandigheden?

Dinsdag 5 november vanaf 19u. Inschrijven mogelijk tot 5 november 2019 via alumninet! Gratis voor onze leden, €10 voor niet-leden. Locatie: Auditorium Erik Duval, Celestijnenlaan 200a, 3001 Heverlee. Dit evenement is een samenwerking van Alumni Ingenieurs en VBI.

Breid je carrière mogelijkheden uit – BCF Career Event

Tijdens BCF Career Event kan je vele werkgevers in de Life Sciences ontmoeten en tevens werken aan jouw carrière ontwikkeling. Deze grote carrièrebeurs biedt voor ieder wat wils… Leer alles over solliciteren, laat je CV checken, ontvang gratis advies van een (carrière)coach, luister naar interessante carrière pitches of andere presentaties.

Ben jij een (PhD) student, postdoc, starter of (jong) professional? Verzeker je van jouw gratis toegangsbewijs via www.bcfcareerevent.be.

Ps. Je ontvangt ook een gratis exemplaar van de nieuwe BCF Career Guide als je deelneemt aan het event!

Hygiene For Food – Studiedag

Op 10 oktober 2019 organiseren Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG België hun 6de editie van ‘Hygiene for Food’. Met een cross-sectoraal programma focussen we ons opnieuw op nieuwe trends en ontwikkelingen op het vlak van hygiëne en reinigen in de voedingsindustrie.

Met ‘Hygiene for Food’ wilt men professionelen uit de industrie, academische wereld en overheid samenbrengen rond het thema ‘Hygiene For Food’ en hierdoor het overleg tussen voedingsbedrijven en toeleveranciers (machinebouwers, diensten-leveranciers, R&D- en kennisleveranciers, etc.) bevorderen, teneinde te komen tot ‘World Class Hygiene in Food Production’. Hun Inspiration Village wil hieraan bijdragen. Hier krijgen de deelnemers de kans om kennis te maken met aanbieders van nieuwe trends & producten op gebied van reiniging en hygiëne. Tijdens de geleide rondgang worden een 16-tal praktijkvoorbeelden voorgesteld.

DOELGROEP

Producenten van levensmiddelen, toeleveranciers van producten of diensten (rond reiniging, hygiëne of kwaliteitsmanagement), machinebouwers, medewerkers universiteiten en onderzoeksinstituten, personen actief bij de overheid, studenten, etc.

Meer info op: https://www.hygieneforfood.com/

Finale VBI Student Research Awards 2019

De teerling is geworpen: de finalisten van de VBI Student Research Awards zijn gekend! Zij zullen op maandag 14 oktober de wetenschappelijke degens kruisen om met de hoofdprijs naar huis te gaan: een vette cheque van €500 én de titel van beste masterproef van 2019. De finalisten zijn:

Ook u kan hun naar de overwinning helpen! Hoe? De aanwezigen mogen op de finale ook hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Eurovisiesongfestivalgewijs zullen er dus punten uitgereikt worden door jury én publiek.

Programma 14 oktober:

 • 20u00: Verwelkoming
 • 20u10: 4 Masterproefpresentaties
 • 21u30: Posterbeurs (met receptie)
 • 22u30: Bekendmaking winnaars

Praktisch:

VBI.Limburg: Bezoek algenreactor (Thomas More Geel)

Op vrijdag 20 september om 19u brengt VBI.Limburg een bezoek aan de onderzoeksgroep Radius van Thomas More (tot 2012 gekend als het Hoger Instituut der Kempen) te Geel. Een biogebaseerde economie is een economie waarin de bouwstenen voor materialen, chemicals, voeding en energie afkomstig zijn van hernieuwbare grondstoffen. De onderzoeksgroep RADIUS van Thomas More Kempen richt zijn onderzoek op het optimaliseren van de productie en verwerking van microalgen en insecten als alternatieve bronnen van biomassa. Het onderzoek naar de productie van algen gebeurt op zowel labo- als pilootschaal. De mogelijkheden van algenteelt als innovatieve activiteit voor de glastuinbouw worden onderzocht in fotobioreactoren in een van hun serres. Het insectenonderzoek focust op de verwerking van nevenstromen uit de (agro)industrie en het effect van verschillende diëten op de nutritionele samenstelling van de insecten.

Rut Vleugels zal de voordracht verzorgen, daarna zullen er drie collega’s de rondleiding verzorgen: Jornt Spit (algenkweek), Lotte Frooninckx (insectenkweek) en Isabelle Noyens (analyse en processing).

Praktisch:

 • Programma:
  • 18u45: samenkomst ter plaatse of er wordt voorgesteld om te carpoolen vanaf de parking Lummen aan de E314. Samenkomst dan rond 18u15. Graag een seintje als u daar wil opstappen (of iemand wil meenemen)
  • 19u00: aanvang voordracht Rut Vleugels, Onderzoeker RADIUS | Lector Agro- en Biotechnologie
 • Locatie: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel. Er is een grote parking voor het gebouw. Een collega wacht jullie op aan het onthaal.
 • Kosten: gratis!
 • Inschrijving: Om een idee te hebben van het aantal deelnemers vraag ik u uw aanwezigheid te bevestigen uiterlijk 13 september bij secretaris Wim Mertens met vermelding van het aantal personen (wim-mertens@outlook.com of 0475/45.01.41)

VBI.Fonds: Trees for Farmers

Dit jaar kozen we met VBI ervoor om Trees For Farmers te steunen. De organisatie ontstond op initiatief van alumni aan onze bio-ingenieurs faculteit. Trees for Farmers is actief in Noord-Ethiopië dat sterk lijdt onder de gevolgen van duizenden jaren van ontbossing. De ontbossing droeg bij aan landdegradatie wat een dalende landbouwopbrengst met zich meebrengt. Om deze negatieve spiraal te doorbreken zet Trees For Farmers zich in samen met de lokale bevolking om kleinschalige herbebossingsprojecten tot een goed einde te brengen. De herbebossing gebeurt met inheemse boomsoorten. Deze moeten wel beschermd worden tegen de hoge begrazingsdruk van het vrijlopend vee.

Trees For Farmers heeft drie strategieën voor het aanplanten van inheemse bomen:

 1. In omheinde gebieden, afgesloten voor grazend vee, met als doel de overgang naar echt bos te ondersteunen.
 2. Op gronden van lokale landbouwers met als doel de inheemse boomsoorten te herwaarderen. Door behoud van de soorten in het landschap worden ook bronnen van zaden gecreëerd.
 3. Op openbare terreinen zoals scholen – hier hebben de bomen ook uitdrukkelijk een educatieve waarde.

De herbebossingsprojecten worden in Ethiopië gecoördineerd vanuit de Universiteit van Mekelle en ter plaatse opgevolgd door lokale verantwoordelijken die in verbinding staan met de boerengemeenschappen en overheden.

Jonge zaailingen worden opgekweekt onder een strooien dakje om uitdroging tegen te gaan. (Bron: Trees for Farmers)

In de periode 2005-2018 werden door Trees For Farmers zo’n 165.000 bomen geplant en opgevolgd. VBI voegt daar nog eens 1000 bomen aan toe in naam van haar leden. Het opkweken van 1 boompje kan namelijk voor 1 euro. Een kleine rekensom leert dat ieder lid al minstens 1 boompje geplant heeft!

Herbebossing is niet enkel lokaal van belang maar heeft ook effect op globale schaal. Het aanplanten van bossen is een goede vorm van CO2-compensatie.

Wilt u zelf ook een financiële bijdrage schenken aan Trees For Farmers? Dat kan! Het VBI.Fonds zal donaties verzamelen en deze integraal doorstorten naar Trees For Farmers zodat ze hun herbebossingsprojecten kunnen voortzetten. 1 euro = 1 boompje! Storten kan op BE39 3300 8136 0119 met de vermelding van Trees for Farmers.

Bent u zelf verbonden aan een goed doel dat we met het VBI.fonds kunnen steunen? Laat het ons weten via fonds@vbi-kuleuven.be!

Het begin van succesvolle herbebossing (Bron: Trees for Farmers)

Salarisenquête IE-net

Verdient u te veel of te weinig? En hoe positioneert u zich tegenover andere ingenieurs wat betreft extralegale voordelen, jobtevredenheid, opleidingsbehoeften,…? Benieuwd?

Vul dan zeker de enquête van IE-net in. Om het invullen te faciliteren raden we u aan om de gegevens van uw bruto maandloon in maart 2018 en uw bruto jaarloon voor 2018 bij de hand te houden. Het kost slechts 10 minuten tijd en in ruil daarvoor houdt IE-net u op de hoogte van de resultaten, maakt u kans op een gratis ontbijt voor 2 personen én kunnen ze de ie-net loopbaanbegeleiding nog beter op uw behoeften afstemmen.

De enquête kan u hier invullen!

Benieuwd naar de resultaten van de startbaanenquête die IE-net vorig jaar uitvoerde? Dit kan u lezen in deze post.