Jong.VBI

Jong.VBI is de jongerengeleding van VBI. Zij organiseren activiteiten en vormingen, specifiek voor jonge alumni. Er is natuurlijk geen maximum leeftijd vastgelegd om deel te mogen nemen aan de activiteiten van Jong.VBI, iedereen welkom, al zullen de activiteiten meestal vooral nog niet lang afgestudeerde alumni aanspreken.

1mei58_FDe activiteiten van Jong.VBI focussen enerzijds op het onderhouden en verstevingen van de band met je jaargenoten (het “netwerk”) door veel feestjes en gelijkaardige “sociale” activiteiten en anderzijds op het wegwijs maken van de jonge alumnus in de wondere wereld van “het werkveld” (via bv. vormingen, excursies,…).

Een aantal activiteiten door Jong.VBI georganiseerd zijn “vaste waarden” in de kalender van VBI:
VALKUIL, de Gnorgl die een paar keer per jaar op een vrijdag avond open is  – al dan niet in een thema – speciaal voor alumni
– Het LENTEFEESTJE, een gezellige rondkuier-namiddag in het voorjaar voor jonge alumni (en hun gezinnetjes) om bij barbecue, springkasteel, KUBB, nageltje-klop, ijskar en een goei pint rustig bij te praten
– De VALKUIL TD, een klassieke fuif, in kelders van Waaibergen, doorspekt met Freed from Desires en donkere vestiaires, die uitzonderlijk wel al start om 20u.

Binnen VBI geniet Jong.VBI – bewust – een grote autonomie, wat Jong.VBI qua organisatie en structuur erg flexibel maakt en er dus heel snel en efficiënt kan ingespeeld worden op vraag en aanbod van en voor jonge alumni. Om helemaal te benadrukken dat VBI de jongerenwerking erg belangrijk vindt: de coördinator van Jong.VBI is een vast lid van het Dagelijks Bestuur van VBI én er zetelen verschillende Jong.VBI-ers in de Raad van Bestuur.

Meer informatie nodig? Free Janssen is coördinator van Jong.VBI en organiseert samen met een hele groep jonge alumni deze geleding. Je kan hen bereiken op jong@vbi-kuleuven.be. Jong.VBI heeft ook zijn eigen facebook pagina.