De wereld in 2040

Eten we nog vlees? Is West-Vlaanderen al overstroomd? Ontginnen we al ertsen op Mars? Dit en nog 37 andere vragen lanceerden we richting onze alumni bio-ingenieur en industrieel ingenieur met als centraal thema: hoe ziet de wereld eruit in 2040? Uiteraard was dit geen hoogstaand onderzoek met likertschalen of multivariate analyses. Het was louterde bedoeling om jullie aan het denken te zetten en te peilen naar de toekomst. En óf we jullie aan het denken hebben gezet, maar liefst 274 alumni vulden de ja-nee-vragenlijst in.

Alcohol, tabak en cannabis

Maar liefst 96% van de respondenten denkt dat er nog alcohol gedronken wordt in 2040. Betreffende tabak geeft 1 op 4 respondenten aan dat er geen tabak meer gerookt zal worden. De overgrote meerderheid gaat er dus vanuit dat op vlak van deze ‘genotsmiddelen’ er niet veel zal veranderen. Het kleine neefje van onze doordeweekse sigaret, daarentegen, blijkt voor verdeeldheid te zorgen. Een kleine helft denkt dat cannabis legaal zal zijn in België tegen 2040, al geeft 16% ook aan dat ze hier geen mening over hebben.

Een overzicht over het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in België. De enquête werd ingevuld door 274 alumni bio-ingenieur en industrieel ingenieur.

We zullen minder vlees eten, maar met het klimaat gaat het nog steeds niet goed

Ongeveer de helft van de bevraagde ingenieurs denkt dat insecten hun intrede hebben gevonden binnen onze futuristische maatschappij en zelfs 84% gelooft dat we onze vleesconsumptie hebben geminderd. Toch is het geloof in de mensheid op vlak van klimaat eerder negatief. Slechts 36% denkt dat we tegen dan op de goede weg zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan en dit percentage is constant over alle leeftijdscategorieën. Ongeveer 24% blijft hardnekkig geloven dat iedereen met zijn eigen wagen blijft rondrijden, al ligt dat percentage hoger bij de jongeren (20-29j).

Religie op de achtergrond binnen Europa

In de maatschappij van 2040 zal volgens onze alumni Engels nog steeds gesproken worden als primaire wereldtaal, zal België nog steeds dezelfde grenzen hebben als vandaag en zullen GGO’s zowel maatschappelijk als politiek aanvaard worden voor een lijst van gewassen. Religie zal echter nog op de achtergrond spelen volgens een nipte meerderheid. Slechts 9% van de ondervraagden denkt dat iedereen een job zal kunnen vinden. Geen nood, zowel het beroep van boer als de faculteit bio-ingenieurswetenschappen zullen nog bestaan…

Over ‘ervaringsdeskundigen’, ‘trouwers & bouwers’ en ‘jongeren

Uit praktische overwegingen hebben we alle respondenten ingedeeld in 3 categorieën, namelijk de jongeren (20-29 jaar; n =94), de trouwers & bouwers (30-49 jaar; n = 88) en de ervaringsdeskundigen (50-99 jaar; n = 92). Het lijkt erop dat jongeren relatief gezien meer vasthouden aan het gebruik van Facebook, alsook de oerdegelijke face-to-face hoorcolleges. De jongeren lijken meer geloof te hebben in het eten van insecten, maar ze staan minder positief tegenover de mogelijkheid van het genezen van kankers of de lengte van hun werkdag.

Een verzameling van vragen die een opmerkelijke verdeling vertonen op vlak van leeftijdscategorieën.

De vraag die het moeilijkst te beantwoorden bleek, was of we überhaupt nog zicht hebben op een bezoldigd pensioen. Eén op vijf respondenten gaf aan dat een voorspelling voor deze vraag onmogelijk was. Toch denkt 43% dat het mogelijk is, al zijn dit voornamelijk de jongeren.

Tot over 22 jaar…

Het ziet ernaar uit dat er eigenlijk nog niet zoveel zal veranderen in 2040. Volgens onze alumni zullen we nóg beter ons best moeten doen om de planeet te redden, blijft het politiek klimaat binnen Europa min of meer hetzelfde en blijft een inschatting van een al of niet bezoldigd pensioen even moeilijk als nummers voor de lotto kiezen. Deze data zijn ook terug te vinden in de volgende bio-ingenieus. Wil je zelf aan de slag met de data? Dan kan je deze onderaan downloaden.

P.S.: 86% gelooft nog steeds dat West-Vlaanderen niet overstroomd zal zijn in 2040. Minstens tot dan zullen we ze dus zelf in de zee moeten smijten.

VBI.Fonds: €750 voor zuurkoolpotten in Ethiopië

Het VBI.Fonds werd enkele jaren geleden in het leven geroepen om goede doelen te steunen die affiniteit hebben met onze alumni. Zo hebben we al 900 bomen geplant in het bos in Hamont-Achel, hebben we bijgedragen aan de herstelling van de Watermolen bij het Arenbergkasteel en hielpen we het weeshuis Happy Home in Kenya.

Ook dit jaar waren we op zoek naar goede doelen en we vonden er eentje tijdens de inspirerende presentatie van Ellen Gorrens tijdens de VBI Student Research Awards. Ze deed haar masterthesis over Enset, ook wel eens de boom tegen honger genoemd. In Ethiopië wordt deze plant gefermenteerd en wordt ze in de vorm van Kocho dagelijks geconsumeerd. Ellen heeft in de Gamo Hooglanden van Ethiopië onderzocht hoe ze deze fermentatie beter kan sturen door o.a. het gebruik van de voor ons bekende zuurkoolpotten.

Zuurkoolpotten zijn dus een goed alternatief ter vervanging van de putten en erosas. De aankoop van geïmporteerde zuurkoolpotten door families in de Gamo Hooglanden is financieel echter onmogelijk.

Ellen Gorrens – Finalist VBI Student Research Awards

Zo’n zuurkoolpot kost voor ons ongeveer een €40, dus met €750 kunnen we toch al een aantal families vooruithelpen! Haar masterproef kaderde in een VLIR-UOS project onder leiding van Prof. Leen Van Campenhout (Campus Geel). Meer info kan u vinden in haar artikel.

Kent u of werkt u zelf voor een goed doel? Laat het ons weten via info@vbi-kuleuven.be en wie weet sponsoren we jullie in 2019!


Nieuwe opleiding: WingsPro

Wat is WingsPro?

Deze opleiding is een initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten die elk een of meerdere ingenieursopleidingen organiseren. Het doel bestaat erin de nodige competenties op het gebied van innovatie en ondernemen bij te brengen en tevens te zorgen voor een professioneel klankbord om je plannen en ambities af te toetsen en te valoriseren.

Wat biedt WingsPro?

Het programma is drievoudig. Het bestaat uit:

  • Een eigen innovatieproject (in-company of start-up);
  • Drie innovatiebootcamps;
  • Een (bio)technologische verdiepingsmodule naar keuze.

Meer weten? http://www.wingspro.be/

Help mee de impact van industrie 4.0 in kaart te brengen

IE-net ingenieursvereniging organiseert van 19 tot en met 25 november de 2e editie  van de  Week van de Ingenieur  met als thema ‘Industrie 4.0’ .

Als ingenieursvereniging kunnen we de transitie naar industrie 4.0 niet negeren. Hoe dit er zal uitzien en wat dit voor ingenieurs en bedrijven betekent, is voor velen nog onduidelijk.

Om een beter beeld te krijgen over de impact van industrie 4.0 op ingenieurs en bedrijven lanceert ie-net de 2e editie van de enquête: Ingenieursradar: industrie 4.0.

Hierbij nodigen we u uit om deel te nemen aan deze enquête, het neemt slechts 5 minuten van uw tijd in beslag.  

Klik hier om de enquête in te vullen

Bovendien maakt u met uw deelname kans om een restaurant-waardebon van 250 euro te winnen.  De resultaten worden op maandag 19 november  tijdens de Week van de Ingenieur voorgesteld op het ingenieursdebat ‘Industrie 4.0’.

Zoveel verdienen onze ingenieurs…

De jaarlijkse startbaanenquête van IE-net Ingenieursvereniging peilt naar de jobervaringen van recent afgestudeerde ingenieurs. Zo leren we dat bio-ingenieurs vooral werkzaam zijn in de chemische of farmaceutische sector, milieu, voeding en consultancy.  Daarnaast gaf 25% van de respondenten aan dat ze werkten aan een doctoraat. De industrieel ingenieurs komen we voornamelijk tegen in de metaalsector en chemie/farmaceutische sector.

De resultaten van de jaarlijkse bevraging van de afstudeerders van 2016, 2017 en 2018 leert dat 50% in juni reeds een arbeidscontract op zak heeft.

Vraag voor meer stages binnen de opleiding

Op de vraag of de studenten iets zouden aanpassen aan hun opleiding om hun beter te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt, gaf 37,5% aan dat stages een absolute noodzaak was. Bij opleidingen die reeds een stage in hun programma hebben, werd er zelfs geopperd om meer stages te doen bij verschillende bedrijven.

Wat schuift dat?

Ondanks het feit dat waardering en erkenning voor de job de belangrijkste factor is waarom we graag onze job doen, is en blijft het loon ook een belangrijke parameter in de eerste jaren. Het mediaan bruto inkomen van een bio-ingenieur is €2800, terwijl dat van een industrieel ingenieur €2650 is. De burgerlijk ingenieur klokt af op €3000, al blijft zo’n berekening moeilijk aangezien geen rekening gehouden wordt met de extra-legale voordelen.

Ga niet meteen in op de eerste jobaanbieding. Zo vermijd je een mismatch voor jezelf en ook voor het bedrijf!

Tip 8 – Startbaanenquête IE-Net

Tips voor afstudeerders?

Durf! Durf vooral spontaan te solliciteren, durf te wachten, durf vragen te stellen, neen te zeggen en eerlijk te zijn. En denk: de beste plek om een job te vinden, blijft de jobbeurs (14,2% vindt zijn job daar), maar ga zeker niet in op het allereerste aanbod dat je krijgt. De ervaring leert dat de voornaamste reden om binnen de 3 jaar te veranderen van job bepaald wordt door niet-uitdagend werk of dat de job niet aansloot bij het verwachtingspatroon.

VBI.Limburg: 2 activiteiten om van te smullen

Het najaar van VBI.Limburg is gekend met twee prachtige activiteiten:

Een lezing over Smart Cities in samenwerking met IE-net en UHasselt. Kunnen we steden leefbaar houden? En wat met privacy? Kan dit nog gerijmd worden met onze nood aan veiligheid? En wat is er nog nodig om tot een menswaardige stad te komen? Deze en nog andere vragen komen aan bod tijdens deze lezing van Prof. Ballon. Hij is doctor in de Communicatiewetenschappen en Master in moderne geschiedenis. Sinds 2009 doceert hij Communicatiewetenschappen aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel).Inschrijvingen en meer info.

De jaarlijkse klassieker in de brouwerij van Ter Dolen: De ZUURMOESAVOND. Om 19u30, na het welkomstwoord van de voorzitter, schuiven we aan voor het klassieke menu: “hammetje met zuurmoes” of “kipvidé”. Daarna is er taart met koffie. We spoelen alles door met verse Ter Dolen: blond, donker of kriek. Tussendoor is er nog kort jaar- en kasverslag. En natuurlijk de trekking van de tombola. Inschrijvingen en meer info.

De winnaars van de VBI Student Research Awards 2018 zijn…

Aan zo’n 140 toeschouwers mochten de laureaten hun bachelor- of masterproef voorstellen. En dat deden ze. Zelfzeker, helder en vooral begrijpelijk voor het ingenieurspubliek. De winnaars zijn bekend:

Prijs voor de beste bachelorproef 2018: Voedselverliezen… dagelijkse kost!
Door Robbe De Man, Hannelore Geeraert, Emilie Pattyn en Christophe Schreurs onder toezicht van promotor Annemie Geeraerd en begeleider Freya Michiels.

Prijs voor de beste masterproef 2018: Artilysins in droplets: One drop to kill
Door Lorenz van Hileghem met promotoren Jeroen Lammertyn en Yves Briers en begeleider Hans Gerstmans.

Deze winnaars werden geselecteerd door zowel de jury als het publiek. De prachtige jury bestond dit jaar uit 3 bio-ingenieurs met elk hun eigen achtergrond.

  • Ilse Ooghe (Bio-ingenieur, levensmiddelen, promotiejaar 1994): Met een carrière in de farmaceutische sector én een master in Educational Sciences besloot ze om naar het onderwijs te trekken. Ze is tevens kersvers voorzitster van de facultaire senaat.
  • Joris Relaes (Bio-ingenieur, landbouweconomie, promotiejaar 1986): Als eindverantwoordelijke bij het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) kan hij perfect inschatten welke repercussies onderzoek kan hebben. Zijn passie blijkt uit het feit dat hij gastdocent is aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen.
  • Stef Aerts (Bio-ingenieur, landbouwkunde, promotiejaar 2002): Docent Ethiek bij de Odisee Hogeschool in Geel en opleidingshoofd van Agro & Bio. Ook gekend als voorzitter van VBI.

Bedankt aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze wedstrijd. Een grote dank u wel naar LBK Cultuur voor de prachtige receptie. Het fotoverslag kan u hier bekijken. Foto’s werden genomen door Huy Nguyen.

Red de Molen: 1 jaar en 234 schenkingen later

Een jaar geleden, in oktober 2017 ging de fondsenwervingscampagne van start voor de historische renovatie van de Watermolen aan het Kasteel van Arenberg. Op één jaar tijd is er € 155.558,10 bijeengebracht. Bedankt voor jullie steun!

We zijn er nog niet helemaal. Met een streefbedrag van € 200.000 is er nog 44.441,90 te gaan in de komende 6 maanden. Ben je nieuwsgierig naar enkele getuigenissen? Wil je graag zelf een schenking doen? Ga naar www.reddemolen.be.