VBI Student Research Awards – 2018

 [English version below]

DO YOU WANT TO PUT YOUR MASTER THESIS IN THE SPOTLIGHTS?

De VBI Student Research Awards werden opgericht om zowel bachelor- als masterstudenten de kans te geven om hun eindwerk te presenteren en te verdedigen voor een gerenomeerde jury. De competitie bestaat uit twee delen: een preselectie gevolgd door de ‘grote finale’ op 10 (in plaats van 9!) oktober 2018. Al de nodige informatie om deel te nemen kan je verder op deze pagina terugvinden.

Wie kan deelnemen?

 • Alle afstuderende masterstudenten Bio-ingenieurswetenschappen, Industriële Ingenieurswetenschappen Biochemie en Biowetenschappen.
 • Bachelorstudenten worden door een jury geselecteerd en worden persoonlijk op de hoogte gebracht (meer info).

Waarom deelnemen?

 • Je onderzoek zal gedeeld worden met de media
 • Je artikel zal gepubliceerd worden in de Bio-ingenieus en Connecting, een tijdschrift dat elke drie maanden verstuurd wordt naar meer dan 6000 alumni
 • Je maakt kans op een mooie geldprijs: de winnaar ontvangt 500 euro, de overgebleven 2 finalisten ontvangen 100 euro

Hoe deelnemen?

 • Schrijf in max. 500 woorden neer waarom jouw master thesis deze award verdient. Maakt dit artikel eventueel aantrekkelijker met een illustratie.
 • Stuur een PDF-versie van dit artikel en van je volledige master thesis naar studentenprijzen@vbi-kuleuven.be.
 • Inschrijven kan tot en met maandag 11 juni 2018 (voor FBIW) en tot en met maandag 16 juli 2018 (voor FIIW). Het reglement en nuttige tips&tricks kan je hier terugvinden.


[English version]

DO YOU WANT TO PUT YOUR MASTER THESIS IN THE SPOTLIGHTS?

VBI represents the alumni of the Faculty of Bioscience Engineering and biochemists and bio-scientists of the Faculty of Industrial Engineering. VBI, amongst others, organizes a great range of activities to foster and/or stimulate relationships between primarily alumni, but also between alumni and students. In this context, the VBI Student Research Awards have been set up years ago to give both bachelor and master students the opportunity to present and defend their thesis project for a renowned jury. The competition consists of two parts: a preselection followed by the ‘grand finale’ on October 10, 2018. Please find all the necessary information to participate below.

Who can participate?

 • All graduating master students Bioscience Engineering and Biochemical Engineering Technology.
 • Bachelor students are contacted when they are selected by a jury.

Why participate?

 • Your master thesis will be shared in the media
 • Your article will be published in the “bio-ingenieus”, a magazine sent every three months to more than 6000 alumni
 • You can win money: the winner receives 500 euro, the remaining 2 finalists receive 100 euro.

How to participate?

 • Write in max. 500 words why your master thesis deserves the award. You could make the article more attractive by implementing an illustration.
 • Send a PDF version of this article and of your complete master thesis to studentenprijzen@vbi-kuleuven.be.
 • You can subscribe until Monday June 11th (FBIW) and Monday July 16th (FIIW). The regulations and some useful tips&tricks can be found here.