De wereld in 2040

Eten we nog vlees? Is West-Vlaanderen al overstroomd? Ontginnen we al ertsen op Mars? Dit en nog 37 andere vragen lanceerden we richting onze alumni bio-ingenieur en industrieel ingenieur met als centraal thema: hoe ziet de wereld eruit in 2040? Uiteraard was dit geen hoogstaand onderzoek met likertschalen of multivariate analyses. Het was louterde bedoeling om jullie aan het denken te zetten en te peilen naar de toekomst. En óf we jullie aan het denken hebben gezet, maar liefst 274 alumni vulden de ja-nee-vragenlijst in.

Alcohol, tabak en cannabis

Maar liefst 96% van de respondenten denkt dat er nog alcohol gedronken wordt in 2040. Betreffende tabak geeft 1 op 4 respondenten aan dat er geen tabak meer gerookt zal worden. De overgrote meerderheid gaat er dus vanuit dat op vlak van deze ‘genotsmiddelen’ er niet veel zal veranderen. Het kleine neefje van onze doordeweekse sigaret, daarentegen, blijkt voor verdeeldheid te zorgen. Een kleine helft denkt dat cannabis legaal zal zijn in België tegen 2040, al geeft 16% ook aan dat ze hier geen mening over hebben.

Een overzicht over het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in België. De enquête werd ingevuld door 274 alumni bio-ingenieur en industrieel ingenieur.

We zullen minder vlees eten, maar met het klimaat gaat het nog steeds niet goed

Ongeveer de helft van de bevraagde ingenieurs denkt dat insecten hun intrede hebben gevonden binnen onze futuristische maatschappij en zelfs 84% gelooft dat we onze vleesconsumptie hebben geminderd. Toch is het geloof in de mensheid op vlak van klimaat eerder negatief. Slechts 36% denkt dat we tegen dan op de goede weg zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan en dit percentage is constant over alle leeftijdscategorieën. Ongeveer 24% blijft hardnekkig geloven dat iedereen met zijn eigen wagen blijft rondrijden, al ligt dat percentage hoger bij de jongeren (20-29j).

Religie op de achtergrond binnen Europa

In de maatschappij van 2040 zal volgens onze alumni Engels nog steeds gesproken worden als primaire wereldtaal, zal België nog steeds dezelfde grenzen hebben als vandaag en zullen GGO’s zowel maatschappelijk als politiek aanvaard worden voor een lijst van gewassen. Religie zal echter nog op de achtergrond spelen volgens een nipte meerderheid. Slechts 9% van de ondervraagden denkt dat iedereen een job zal kunnen vinden. Geen nood, zowel het beroep van boer als de faculteit bio-ingenieurswetenschappen zullen nog bestaan…

Over ‘ervaringsdeskundigen’, ‘trouwers & bouwers’ en ‘jongeren

Uit praktische overwegingen hebben we alle respondenten ingedeeld in 3 categorieën, namelijk de jongeren (20-29 jaar; n =94), de trouwers & bouwers (30-49 jaar; n = 88) en de ervaringsdeskundigen (50-99 jaar; n = 92). Het lijkt erop dat jongeren relatief gezien meer vasthouden aan het gebruik van Facebook, alsook de oerdegelijke face-to-face hoorcolleges. De jongeren lijken meer geloof te hebben in het eten van insecten, maar ze staan minder positief tegenover de mogelijkheid van het genezen van kankers of de lengte van hun werkdag.

Een verzameling van vragen die een opmerkelijke verdeling vertonen op vlak van leeftijdscategorieën.

De vraag die het moeilijkst te beantwoorden bleek, was of we überhaupt nog zicht hebben op een bezoldigd pensioen. Eén op vijf respondenten gaf aan dat een voorspelling voor deze vraag onmogelijk was. Toch denkt 43% dat het mogelijk is, al zijn dit voornamelijk de jongeren.

Tot over 22 jaar…

Het ziet ernaar uit dat er eigenlijk nog niet zoveel zal veranderen in 2040. Volgens onze alumni zullen we nóg beter ons best moeten doen om de planeet te redden, blijft het politiek klimaat binnen Europa min of meer hetzelfde en blijft een inschatting van een al of niet bezoldigd pensioen even moeilijk als nummers voor de lotto kiezen. Deze data zijn ook terug te vinden in de volgende bio-ingenieus. Wil je zelf aan de slag met de data? Dan kan je deze onderaan downloaden.

P.S.: 86% gelooft nog steeds dat West-Vlaanderen niet overstroomd zal zijn in 2040. Minstens tot dan zullen we ze dus zelf in de zee moeten smijten.