Een nieuwe Raad van Bestuur en nieuw Dagelijks Bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 juni 2013 werd een nieuwe Raad van Bestuur voor de vereniging verkozen.

Isabelle François, Marleen Suckers, Eline Lebbe, Karolien Decamps, Anke Van den Bergh, Anne-Marie Vangeenberghe, Clem Verheyden, Dirk Van Oevelen, Sven Arnouts, Dirk Fremaut, Christophe Courtin, Stefan Ruyters, Tom Goessens, Lennart Hermans, Bob Cavents, Niels De Brier en Steven Meeus werden als bestuurslid verkozen voor een periode van drie jaar. Een achtiende mandaat in de RvB is voorbehouden voor de praeses van De Landbouwkring.

Eén van de taken van de Raad van Bestuur is het verkiezen van een Voorzitter van de RvB en een Algemeen Coördinator van de organisatie en het aanstellen van de overige leden van het Dagelijks Bestuur. Christophe Courtin en Steven Meeus werden verkozen als Voorzitter respectievelijk Algemeen Coördinator. De RvB stelde verder ook Marleen Suckers als secretaris, Karolien Decamps als penningmeester, Niels De Brier als coördinator JongVBI en Tom Goessens als coördinator BIrDag aan, samen met Algemeen Coördinator en voorzitter vormen zijn de komende twee jaar het Dagelijks Bestuur van VBI.

Een gedetailleerde lijst en meer uitleg kan je altijd terugvinden op de bestuurpagina van deze website.