Enquête: RE-place project

Afbeeldingsresultaat voor RE-place alternatieve dierproeven

We nodigen jullie uit om deel te nemen aan de enquête van het RE-Place project. Uw deelname kan niet alleen bijdragen aan het verminderen van het aantal dierproeven, maar ook een innovatie in het wetenschappelijk onderzoek betekenen.

Waarom een enquête?

Het gebruik van proefdieren staat onder druk omwille van wetenschappelijke, ethische en economische bezwaren. Er worden steeds meer alternatieve methoden voor dierproeven ontwikkeld, maar de expertise en het gebruik ervan zijn versnipperd. Met RE-Place beogen we om expertise over alternatieve methoden te bundelen en meer toegankelijk te maken voor onderzoekers.  

Deze enquête heeft als doel om de beheerders van de databank in contact te brengen met de onderzoekers die alternatieve methoden gebruiken of die zouden kunnen helpen bij het oplijsten van de bestaande of in ontwikkeling zijnde alternatieve methoden. Daarnaast willen we graag weten hoe we u het beste contacteren om verder mee te werken aan dit project. Dat kan via een persoonlijk gesprek of een online template.

Wat zijn alternatieve methoden voor dierproeven?

Klik hier!

Interesse om deel te nemen?

Het invullen van deze enquête duurt slechts 4 minutenen staat open tot en met 31/12/2017. Klik op de onderstaande link om u online te registeren.

Ik wil deelnemen!

Wat met anonimiteit?

Alle informatie zal confidentieel behandeld worden en namen/instituten zullen niet gelinkt worden aan bepaalde alternatieve methoden voor dierproeven, tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming gegeven wordt.

Nog vragen?

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, mag u steeds contact opnemen met mieke.vanmulders@wiv-isp.be of telefonisch via 02 642 5252.

Onze welgemeende dank,

Het RE-Place team