Geledingen en fora

Seminar

VBI bestaat uit een hele reeks geledingen, fora, werkgroepen.  Deze vormen de basis, de backbone, de “inhoud” van de alumnivereniging.

De geledingen zijn structurele “onderdelen” van de organisatie met een vaste verankering en eigen werking zijn bijvoorbeeld Jong.VBI (dat een professioneel en sociaal netwerk voor jonge alumni vormt en onderhoud), of VBI Limburg, dat een sociaal en professioneel netwerk vormt voor alle bio-ingenieurs die in Limburg wonen en/of werken. Geledingen kunnen thematisch, geografisch, demografisch, professioneel of sociaal geïnspireerd zijn en kunnen ontstaan wanneer er vraag naar is (en verdwijnen als deze vraag op houdt te bestaan).

Werkgroepen worden ad hoc opgericht voor een bepaald initiatief (en kunnen uitgroeien tot een geleding of een forum). De werkgroep voor de BIrDag, een organisatie waar de faculteit, de Landbouwkring, JongVBI en VBIScience actief aan mee werkt is een mooi voorbeeld daarvan.

Fora zullen kleinere initiatieven zijn waar rond één bepaald thema alumni ervaringen kunnen uitwisselen of nieuwe informatie kunnen inwinnen. Dit kan “fysiek” door b.v. lezingen, of online via (sociale) media.