Happy Home Weeshuis – 10 jaar

Geschiedenis en structuur van Happy Home

Een project door en met de lokale bevolking

HH10jBegin 2006 kwam een jonge doctoraatsstudente uit Leuven, Isabelle Vandeplas, in Kenia toe om er tot 2008 haar veldwerk te doen in de landbouwkunde. Tijdens haar eerste bezoek in het dorpje Stellah, gelegen in de streek van Nyanza, Z-W Kenia, bood één van de lokale landbouwers haar een kamer aan in zijn huis. Snel werd de familie van Alfred Mdeizi Sagwa, Rose “Mam’dogo” (of kleine mama) en de kinderen haar thuis en familie in het dorp.

Tijdens haar veldwerk werd ze vaak geconfronteerd met het schreeuwend tekort aan weeshuizen in de regio. Wanneer ze aan moeders vroeg “hoeveel kinderen heeft u?”, antwoordden ze vaak: “Ik heb 5 kinderen plus 4 van m’n broer en ik zorg ook voor mijn ouders.” Naast verkeersongelukken, malaria en andere ziektes, was een hoog besmettingsniveau aan HIV hier verantwoordelijk voor het groot aantal weeskinderen. Familieleden of naasten worden dan verplicht de kinderen op te vangen terwijl ze zelf al moeite hebben om hun eigen kinderen te voeden en te scholen. Dit zorgt vaak voor trieste situaties…

In het kader van haar landbouwonderzoekwerk werden de dorpelingen gevraagd via verschillende oefeningen hun levensomstandigheden te analyseren. Eén van deze oefeningen betrof de voorzieningen die in het dorp tekort schoten. In tegenstelling tot onze verwachting, vroegen de vrouwen niet naar NGO’s, micro-kredieten of landbouwprojecten maar naar een weeshuis…

Een leegstaand gebouw werd door de familie Sagwa ter beschikking gesteld. De vader en de professor van de doctoraatstudente stonden klaar om fondsen te werven. Alle puzzelstukken vonden hun plaats om een concreet project te vormen. De regionale sociale dienst en de lokale “chiefs” werden aangesproken om alle legale aspecten te regelen en snel de eerste 12 kinderen op te vangen.  “Happy Home” opende zijn deuren in november 2006.

HH1 HH2

In 2016, zijn we fier dat Happy Home al tien jaar een thuis is geweest voor 31 gelukkige kinderen. Ze worden opgevoed in hun eigen cultuur. Regelmatige contacten met hun aanverwante familie worden zo veel mogelijk ondersteund. De 10 jongste kinderen gaan naar de lokale dorpsschool (primary school). De groteren gaan naar verschillende secundaire scholen (internaten) en onze twee oudsten zijn recent afgestudeerd.

Organisatorische structuur van Happy Home

Voor het weeshuis Happy Home Orphanage werd een kleine Keniaanse NGO gesticht. De Raad van Bestuur, is samengesteld uit de drie stichters: Alfred Sagwa (een lokale vooraanstaande zakenman), Isabelle Vandeplas (Belg, Dokter Ingenieur tropische landbouw ) en Edouard Lelièvre-Douyon (Canadees, Management Consultant, en ondertussen echtgenoot van Isabelle). De raad van bestuur neemt alle belangrijke beslissingen (o.a. goedkeuring en controle van de driemaandelijkse budgetten), maakt de link met de Europese donoren, maar ook met de lokale autoriteiten. Een full time lokale Manager werd aangeworven. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse goede werking van het weeshuis, het welzijn van de kinderen, het beheer van het personeel, maar ook voor de maandelijkse rapportering aan de RvB. Verder bestaat het personeel uit: Een sociale assistente, een verpleegster, vier “care takers” en twee veiligheidsbewakers.

werking HH

Gedurende hun verblijf van bijna drie jaar, hebben Isabelle en Edouard, in samenwerking met de lokale weeshuismanager, een formele managementstructuur kunnen opbouwen en bijschaven. Er zijn duidelijk afgesproken regels voor rapportering en een gestructureerde boekhouding. Een jaarlijkse audit van de rekeningen wordt uitgevoerd door een zelfstandige boekhouder.

Financiering van Happy Home

Het weeshuis wordt voor 95% gefinancierd door in België verzamelde fondsen. Een tachtigtal regelmatige maandelijkse donoren, ook peters en meters genoemd, sponsoren de financiering van de dagelijkse werking van Happy Home. In 2015, stelden de sponsoring via maandelijkse donoren een totaal bedrag van 22 367 Euro. Bovenop de sponsoring door peters en meters, zijn wij blij om jaarlijks een aantal eenmalige giften te ontvangen, zeer welkome bijkomende inkomsten die ons toelaten de secundaire school te financieren voor de kinderen.

De administratie van Happy Home is absoluut kosteloos. Iedere ontvangen euro wordt integraal naar Happy Home in Kenia getransfereerd en dient voor de voeding, het onderhoud, onderdak, scholing van de kinderen en het loon van het lokale personeel. Onze bestuursraad bestaat uit drie vrijwilligers (1 Belg, 1 Canadees en 1 Keniaan ter plaatse) die al tien jaar een oog houden op de werking van Happy Home. In Kenia beschikt Happy Home over een eigen rekening bij een gevestigde bank wat ons toelaat erg transparant te functioneren.

In België is de fondsenwerving van Happy Home geleid door een “comité” van de Belgische Vzw “A.M.I.E.”, gevestigd in Geel en beschikt daar over een eigen bankrekening voor alle verrichtingen. Alle mogelijke administratie kosten voor de fondsenwerving worden door de vrijwilligers op zich genomen.

Wat uitleg over het schoolsysteem in Kenia

Kenia werkt met een 8 + 4 systeem: na acht jaren in de lagere school (Class 1 – 8) leggen de kinderen een nationaal examen af (Kenya Certificate of Primary Education = KCPE). Dit examen verleent een nationaal certificaat dat toegang geeft tot de secundaire school, die vier jaar duurt (Form 1 – 4).

De behaalde score bij dit KCPE examen is ook enorm belangrijk want hij geeft recht op inschrijving in een secundaire school van mindere, middelmatige of hogere kwaliteit. Er zijn namelijk vier niveaus van hogere scholen in Kenia: Level 1 = National School; level 2 = County School; level 3 = Provincial School; level 4 = District (lokale) school, in volgorde van dalende kwaliteit. Op basis van hun schoolresultaten worden de kinderen letterlijk opgeroepen in één of enkele van die scholen.

Aangezien de keuze van de school niet aan de student zelf ligt, zijn de 20 secundaire schoolkinderen van Happy Home op dit moment verspreid over een totaal van 11 scholen. Bovendien is het zo goed als onvermijdelijk om op het internaat van de school te moeten verblijven en dat is een belangrijke meerkost.

Waarom kiest Happy Home ervoor om de kinderen naar de secundaire school te sturen i.p.v. naar technische vorming of beroepsonderwijs?

Het behalen van een diploma middelbaar onderwijs in dit land met sterke economische groei de laatste jaren essentieel wordt. Tot voor kort was het in Kenia mogelijk, zoals in verschillende andere ontwikkelingslanden, dat iemand met een lager onderwijs diploma gemakkelijk verder kon in het leven. Een klein naaiatelier, een informele garage, een dorpswinkel, enz… waren voldoende om te leven (of te overleven?). Kinderen konden ook na het lager onderwijs direct overstappen naar het aanleren van een beroep.

Die realiteit is de laatste jaren in Kenia sterk geëvolueerd. Inderdaad, sinds 2003 is het lagere onderwijs universeel geworden en de publieke scholen dus (min of meer) gratis. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal kinderen die klaar staan om het secundair onderwijs in te stappen heel snel is gestegen. Volgens de Wereld Bank waren 67% van de Keniaanse jongeren in 2012 ingeschreven in een middelbare school (Bron: databank.worldbank.org). Een diploma voor secundair onderwijs wordt geleidelijk aan essentieel, zeker voor de formele arbeidsmarkt maar zelfs in de informele arbeidsmarkt. Uit ervaring kan Isabelle – oprichtster van dit weeshuis die zelf 3 jaar in Kenia gewoond en gewerkt heeft – bevestigen, dat de mensen die in hun dorp verblijven en er bijv. een kleinschalige boer worden, er veel beter aan toe zijn als ze een secundaire opleiding hebben afgewerkt. Ze hebben inderdaad meer kennis over hoe men inkomsten vs uitgaven berekent, hebben de neiging om betere productiemethoden te testen en om hun inkomens te diversifiëren.

HH5 HH4

Wij geloven dat het voor weeskinderen nog veel belangrijker is dan voor andere kinderen om klaar te staan voor die nieuwe context waarin ze als volwassenen terecht gaan komen. Deze kinderen zullen inderdaad niet bij hun familieleden terecht kunnen indien ze niet op de arbeidsmarkt geraken. Daarom heeft Happy Home sinds het begin steeds de keuze gemaakt goed te investeren in twee aspecten die essentieel zijn voor de zelfredzaamheid van de kinderen op lange termijn: hun gezondheid (incl. voeding) en hun studies.

Daarom, hebben we o.a. sinds het begin van het lager onderwijs onze kinderen ondersteund in hun studies door nauwgezette coaching. Lokale of internationale vrijwilligers hebben steeds de kinderen geholpen en bijgestuurd in hun huiswerk en hun de nodige aangepaste bijlessen gegeven.

Happy Home kinderen in het secundair onderwijs

Zoals te lezen is in onderstaande tabel, hebben in 2011-2012 al vier kinderen de lagere school verlaten. Drie hebben hun nationaal certificaat behaald en volgen thans de lokale secundaire school. De vierde haalde het niet, en volgt een lokale beroepsschool.

HH3

In 2013, hebben zes bijkomende kinderen hun nationaal certificaat behaald. Dancan behaalde 370/500 punten, wat prachtig is als men weet dan de beste student in Kenia er 440/500 voor behaalde !!! Met deze zeer hoge score verwierf hij toegang tot de “County School” (level 2) Kanyawanga Secondary school. Ronald, Levis en Mercy werden ingeschreven in de “Provincial School” (level 3). George en Jotham moeten zich tevreden stellen met de locale “Secondary School”.

Eind 2014 gradueerden 10 andere kinderen van de lagere school. Ook deze keer waren er enkele topkandidaten bij! Rose, Lydia en Night werden aanvaard in een “County School”. Net zoals Dancan had Night een score van 367/500, waarmee ze naar een hele goede school kon gaan, Kadika girls. Peter kreeg toegang tot een Provenciale school en de andere 6 studenten werden aanvaard in degelijke District scholen.

Eind 2016 zullen 6 andere kinderen hun KCPE examen afleggen en hopelijk toegelaten worden tot goede scholen die hen de deuren van een betere toekomst gaan kunnen openen.

HHtabel

Kostprijs secundaire schoolproject voor 2016 en 2017

Afhankelijk van het type school en de infrastructuur aanwezig, heeft elke secundaire school een eigen trimestriële kost. Dit inschrijvingsgeld dient voor de schoolkost, maar eveneens de voeding en logie van de kinderen op kostschool. De totale kostprijs voor de 18 kinderen die in 2016 naar de secundaire school gaan zal ongeveer 21 824 Euro bedragen, of ongeveer 7300 euro per trimester (afhankelijk van de wisselkoers Euro/KES).  Voor 2017 zijn de schoolkosten nog niet bekend maar we verwachten een gemiddelde inflatie van de prijzen rond de 15%.

Ter herinnering, kan een student-e in Kenia zijn/haar secundaire school niet kiezen, maar wordt uitgenodigd afhankelijk van hun KCPE examenresultaten. Twee van onze kinderen werden toegelaten tot topscholen in Kenia (Kadika girls en Kanyawanga behoorden in 2013 in de top 100 van scholen, Kanyawanga had de 48ste positie van ALLE scholen in Kenia!).

Dankwoord

Dank aan alle peters en meters en sponsors die Happy Home al 10 jaar mogelijk gemaakt hebben, en ervoor gezorgd hebben dat onze kinderen nu naar de school kunnen gaan. Velen onder hen hadden tien jaar geleden nooit gedacht dat ze die kans zouden krijgen.

In 2016 zal Happy Home nieuwe vrienden moeten vinden om dit secundaire schoolproject verder te steunen, gezamenlijk of via individuele “secundaire-school-peter/meterschappen”.

Wij blijven alvast beschikbaar voor alle gewenste bijkomende informatie.

Contactgegevens

Chris Vandeplas:  0497.52.75.42  –  christian@happyhomekenya.org
Isabelle Vandeplas:  isabelle@happyhomekenya.org
Meer informatie over HH is te vinden op onze website: www.HappyHomeKenya.org
Evenals onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/HappyHomeOrphanageKenya/
Zie o.a. onze regelmatige nieuwsbrieven
Meer details betreffende de Vzw A.M.I.E. vindt u op: www.amie-be.org

IV 14 Augustus 2016