Kandidaturen bestuursfuncties

Indien je je wenst kandidaat te stellen voor een mandaat als vast lid, lid van de Raad van Bestuur of een bestuursfunctie, kan je dit via het onderstaande formulier. Merk op dat om lid van de Raad van Bestuur te worden, je ook vast lid moet worden en dat elke bestuursfunctie de facto een lid van de Raad van Bestuur (en dus ook vast lid) is.