Over fakkels en het doorgeven ervan…

Voorzitterswissel bij VBI

De fakkel werd doorgegeven. De fakkel, die ik een dikke drie jaar geleden van Christophe overnam, laat ik nu achter in de handen van Stef en zijn ploeg. Dezelfde ploeg als waar ik mee mocht werken, de beste ploeg van het moment voor VBI.

Ondertussen meer dan tien jaar geleden begonnen Christophe en ik, samen met en aangevuurd door Nele, de alumnivereniging uit zijn lange en diepe slaap te wekken en grondig te hervormen om ze terug draaiende te krijgen. Onder voorzitterschap van Christophe plaatsten we de VBI trein terug op de rails, vervingen we stoom door elektriciteit en begonnen we, eerst traag maar dan sneller en sneller, terug stations aan te doen in het complexe net van de alumniwerking. Met de huidige bestuursploeg verbeterden we de laatste drie jaar de locomotief verder (andere structuren en staturen), hingen we er nieuwe wagons aan (industrieel ingenieurs) en kwamen we op kruissnelheid. Het aantal reizigers en stations steeg en het netwerk werd sterk uitgebreid.

Na tien jaar noest werken is de alumnivereniging er terug. Geïntegreerd en vertegenwoordigd in het beleid van de faculteit, verankerd in en verbroederd met de Landbouwkring, versterkt in de universiteit, Alumni Lovenienses en IE-Net. Een goed draaiende website (www.alumniforlife.be), een hyperactieve jongerenwerking Jong.VBI, oude en nieuwe vriendenkringen, een goed gevulde agenda en Twitter, Facebook en andere sociale media. Vroeger actieve VIrFl leden zullen er misschien niet veel meer van herkennen, maar de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen heeft een alumnivereniging en die draait. Op volle toeren.

Het zal de uitdaging zijn om de VBI trein op het steeds groter en complexer wordende alumni-netwerk op kruissnelheid te houden. Alumni zijn kritischer, actiever en organiseren hun eigen netwerken, veeleer dan bestaande te gebruiken. Maar de laatste tien jaar bewijzen dat VBI die uitdaging aan kan en dat haar Algemene Vergadering en Raad van Bestuur uit meer dan het goed hout hiervoor gesneden zijn.

En ik twijfel er trouwens geen seconde aan dat Stef, met zijn lange verenigings-ervaring, meer dan ooit de geschikte machinist is voor deze trein. En niet in het minst omdat hij een formidabele bestuursploeg mee in de locomotief heeft zitten.

Ik veeg nu de smeerolie van mijn gezicht en doe mijn machinisten-overall uit. Het was mij een echt genoegen om mee de locomotief te kunnen besturen en mee te werken aan wat VBI nu is en verder zal worden. Mijn gemeende dank aan alle VBI leden, de leden van de AV, de faculteit dat ze mij deze kans gaven. Mijn welgemeende dank, bewondering en respect aan Valerie, Erik en Niels van Alumni Office, oud-bestuurders Christophe, Karolien, Marleen en Michiel én de crème-de-la-crème bestuurders Niels, Niels, Free, Stef, Stefan en Jeroen, want het plezier dat ik aan VBI beleefde de laatste jaren was er nooit geweest zonder hun puike medewerking.

Steven


Het voltallige bestuur wenst Steven te bedanken voor zijn jarenlange inzet, leiderschap en machinistenwerk. De VBI-trein heeft richting gekregen én gegeven aan de rest van het spoornetwerk, met in het kielzog enkele collega-verenigingen. De infrastructuur werd vernieuwd, de treinen geolied. Bedankt Steven.