Prijzen en erkenningen

Op deze pagina vind je een overzicht van prijzen en erkenningen die relevant zijn voor alumni bio-ingenieurs. We beginnen natuurlijk met onze eigen prijzen voor masterstudenten!

VBI Student Research Award
Elk jaar organiseert VBI zijn VBI prijzen. Ze zijn bedoeld voor masterstudenten die hun thesis hebben afgelegd aan de faculteit FBIW van KU Leuven. Meer informatie over de editie van 2017 vind je hier!

Boerenbond Persprijs
Ieder jaar reikt Boerenbond twee prijzen uit voor scriptie, elk ter waarde van 500 euro. Een prijs gaar naar een student die afstudeerde als master in de Bio-ingenieurswetenschappen, in de Biowetenschappen, in de Diergeneeskunde of een andere master richting. 
De deelnemers moeten hun eindverhandeling verwerken in een publiceerbaar artikel voor de sector. De deadline voor indiening is typisch eind oktober. De gelauwerde inzendingen worden gepubliceerd in Boer&Tuinder, Management&Techniek of Sierteelt&Groenvoorziening.

IE-prijzen
ie-net, de community voor ingenieurs en technisch-geïnspireerde mensen, rijkt jaarlijks de ie-prijzen voor ingenieurs uit. De afstuderende ingenieur legt bij het behalen van het diploma van burgerlijk, bio-of industrieel ingenieur een masterproef af. De eindwerken staan symbool voor toekomstgerichtheid, innovatiekracht en toepasbaarheid. De ie-prijzen bekronen de meest verdienstelijke eindwerken en worden toegekend door jury en publiek.

De Vlaamse Scriptieprijs
Ben je bijna afgestudeerd en heb je je bachelor- of masterproef afgewerkt? Laat het resultaat van dat harde werk niet in een stoffige kast wegkwijnen, maar treed ermee naar buiten!

Doe mee met de Vlaamse Scriptieprijs en maak kans op geldprijzen van €250 tot €2.500 én heel wat persaandacht voor je werk. Giet de bevindingen van je eindwerk in een vlot leesbaar Nederlandstalig journalistiek artikel van max. 1.000 woorden. Inschrijven kan in principe tot en met 1 oktober.

Agoria-prijs
De Vlaamse scriptie prijs specifiek voor creatief technologisch onderzoek!

EOS-prijs
Wanneer je deelneemt aan de Vlaamse Scriptieprijs neem je als exacte wetenschapper automatisch ook deel aan de EOS-prijs!

EOS-pipet
De EOS redactie reikt jaarlijks de Eos Pipet uit aan een jonge wetenschapper die met zijn onderzoek een essentiële bijdrage tot het wetenschappelijk onderzoek leverde. Een vakjury van wetenschapsjournalisten kiest vijf laureaten uit een longlist, onder wie de winnaar. Naast de door de vakjury verkozen winnaar wordt ook een publieksprijs uitgereikt.

Wouter Achterberg scriptieprijs
De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de masterstudent met de beste scriptie op het gebied van de milieufilosofie. Wouter Achterberg (1941-2002) was een pionier in de Nederlandse milieufilosofie die zich boog over vele onderwerpen, waaronder de fundamentele oorzaken van de milieucrisis, grondhoudingen ten opzichte van natuur en milieu, de morele status van dieren en planten, internationale en intergenerationele rechtvaardigheid, en de politieke filosofie van natuurbescherming en het streven naar een duurzame ontwikkeling.

De winnaar ontvangt € 1.000,- en wordt uitgenodigd de scriptie te herschrijven voor een publicatie in Filosofie & Praktijk. De prijzen zijn mogelijk gemaakt door de Triodos Foundation en worden uitgereikt op de Dag van de Milieufilosofie (april 2016) en staan open voor masterstudenten van ee Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool.

Leuvense Da Vinci-prijs
Deze prijs (t.w.v. 5000 euro) is bedoeld voor jonge postdoctoraal onderzoekers (max. 5 jaar geleden doctoraat behaald) die via onderzoeksactiviteiten, onderzoeksmanagement- of onderzoeksondersteunende activiteiten of gelijkwaardig op een belangrijke wijze heeft bijgedragen tot een uitstekend valorisatieresultaat of een beloftevol perspectief daarop.

Kandidaten zijn personeelslid of minder dan vijf jaar geleden als personeelslid verbonden geweest aan de KU Leuven of een hogeschool van de Associatie KU Leuven en moeten voorgedragen worden door een universitaire of hogeschool promotor of een copromotor.

Multi-discipinar PhD thesis Award
Ter bekroning van een doctoraatsthesis die een originele en multidisciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie. In 2017 zullen twee prijzen worden toegekend één in het gebied “Life & Health Sciences” en één in het gebied “Science & Technology”.

Prijs Rudi Verheyen
De Prijs Rudi Verheyen bekroont wetenschappelijk werk met een bijzondere verdienste voor het natuur- en milieubeleid in Vlaanderen en wordt sinds 2003 jaarlijks ingesteld aan de Universiteit Antwerpen door de Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuur, nu ook in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Alle wetenschappelijke disciplines betrokken bij het milieuonderzoek komen in aanmerking. De prijs wordt uitgereikt aan een onderzoeker op basis van een doctoraat of onderzoeksloopbaan, mede vanuit internationaal perspectief.

Exxon-Mobil Chemical European Science & Engineering award
Deze Award wordt toegekend voor uitmunted wetenschappelijk onderzoek dat de kandidaat verricht heeft in het domein van functionele nanomaterialen voor energie en duurzame (petro)chemie. Je bent als onderzoeker aangesteld op minstens postdoctoraal niveau en werkt in een laboratorium van een Europese universiteit of kennisinstelling (non-profit). De prijs wordt uitbetaald aan de instelling waar de kandidaat het werk verricht.

Umicore Materials Technology PhD award
Deze award is ter bekroning van een originele bijdrage in een van de volgende domeinen: Recycling/ resources scarcity (related to metals); Materialen voor katalyse; Materialen voor batterijen.

De toekenning gebeurt op aanbeveling van een onafhankelijke wetenschappelijke jury.

Eppendorf Award for young European Researchers
The Eppendorf Award for Young European Investigators was first established in 1995. It acknowledges outstanding contributions to biomedical research in Europe based on methods of molecular biology, including novel analytical concepts.

Laureaten van de Academie
Deze prijzen worden uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Ze zijn bedoeld voor post-doc onderzoekers en hebben een waarde van € 10 000. Deadline is elk jaar in principe 30 april.

FWO Excellentieprijzen
De prestigieuze FWO Excellentieprijzen bekronen de wetenschappelijke carrière van eminente Vlaamse onderzoekers. De prijzen worden om de vijf jaar uitgereikt.

  • 2 prijzen Doctor A. De Leeuw-Damry-Bourlart:
    • 1 prijs voor de exacte wetenschappen
    • 1 prijs voor de toegepaste wetenschappen

Kandidaten worden voorgedragen door een gevestigd onderzoeker, onmogelijk zichzelf kandidaat te stellen.

EMBO Gold Medal
The EMBO Gold Medal is awarded annually to young scientists for outstanding contributions to the life sciences in Europe.
Young independent group leaders play a major role in building a strong research environment. EMBO places a focus on supporting the needs of young researchers at different stages of their careers. By awarding the EMBO Gold Medal, EMBO wishes to acknowledge and highlight some of the remarkable achievements of this group.

Wedstrijden voor ondernemers
Op deze website van VLAIO vind je een overzicht van prijzen, waaronder de Unizo KMO-laureaat, start academy en ClimateLaunchPad.

Ingenieurs sans frontières
Op deze website vind je meer informatie over deze prijs, die open is voor kandidaturen van alle Belgische universiteiten.

 

Deze lijst van prijzen is niet exhaustief en werd met grote zorg samengesteld. Het kan zijn dat sommige van deze prijzen niet meer georganiseerd worden of niet meer van toepassing zijn. Gelieve je steeds te richten tot de organiserende instantie (via de link), aangezien VBI niet verantwoordelijk is voor de organisatie van deze prijzen of de selectie van laureaten.