Red de molen!

Ken je de Watermolen? Fietste je als student er dagelijks langs? Koos je het Arenbergpark als idyllisch decor voor afstudeer- of trouwfoto’s? Veel van je collega alumni die in de buurt woonden, gingen vaak wandelen langs de watermolen met familiefeesten of namen er hun trouwfoto’s. Er is een crowdfunding actie gestart, waarbij u als alumnus ook een gift kan doen voor een Authentieke (€2.000), Gouden (€200) of Zilveren (€80) bout. Indien er genoeg geld wordt ingezameld, wordt de gehele molen gerestaureerd! Dit is een initiatief van KULeuven Alumni. 

De watermolen dateert van voor 1286. Recent werd gestart met de renovatie van het Arenbergkasteel en de gebouwen errond. Uit uitvoerig vooronderzoek bleek dat er nog heel wat bijkomende ingrepen noodzakelijk zijn om deze historische site te herstellen.

Op de eerste plaats willen we de esthetische restauratie van de watermolen in de kijker plaatsen. De raming van de kosten voor de uitvoering van dit project bedraagt € 400.000. De KU Leuven engageert zich voor de bijdrage van de eerste helft. Met uw hulp hopen we de andere helft, € 200.000 in te zamelen. De Faculteit Ingenieurswetenschappen geeft alvast een aardige voorzet met de sponsoring van een Gouden Schoep ter waarde van € 10.000.

Zelf bijdragen of meer informatie op www.reddemolen.be.

RED DE MOLEN in beeld: