Werking

Whitepaper

Een algemene visie over wat de missie van VBI-KU Leuven is, werd opgetekend in wat wij de “whitepaper” noemen. Aan dit basisdocument werd meer dan een jaar lang geschreven, de inhoud kwam tot stand door intensief overleg met bestuursleden, de faculteit, de studentenvereniging en na de alumni-enquête van 2011.

U kan de whitepaper hier vinden.

Werking

VBI – KU Leuven is een VZW – en heeft net als de meeste VZW’s een Algemene Vergadering (AV), een Raad van Bestuur (RVB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De dagdagelijkse leiding van de organisatie is de verantwoordelijkheid van de algemeen coördinator. Voor het inhoudelijk en protocolair sturen van de vereniging heeft VBI een voorzitter.

De wettelijke bepalingen die de werking van de VZW omschrijven staan in de statuten van de organisatie – deze zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. De praktische uitvoering van deze statuten, zoals de omschrijving van bepaalde functies, het vastleggen van de lidmaatschapsbijdrage enzovoorts staat beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de organisatie.

Een lijst van alle bestuursleden kan je hier vinden.

De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen en wordt gevormd door alle “vaste leden”. De AV keurt de statuten (en mogelijke wijzigingen daarvan) goed en verkiest de leden van de Raad van Bestuur van de vereniging. Meer uitleg over de bevoegdheden van de Algemene Vergadering kan je nalezen in de statuten van de organisatie. Om “vast lid” te worden dien je (als VBI lid) door een ander vast lid te worden voorgedragen, waarna je lidmaatschap door de Algemene Vergadering wordt goed- of afgekeurd.

De Raad van Bestuur stuurt de organisatie: zij bepaalt de koers die de vereniging en regelt de dagelijkse werking. De RVB waakt over de kwaliteit van de werking van de organisatie. De voorzitter van de vereniging zit zowel de AV als de RVB voor. Ook hierover vind je meer uitleg in de statuten.

Sinds eind 2011 is VBI met een heel grondige vernieuwingsoperatie bezig. Bij de start van het nieuwe academiejaar 2013-2014 stak VBI in een volledig nieuw kleedje, met een volledig nieuwe structuur en organisatie. De omschrijving van de bestuursorganen hierboven kadert al in deze nieuwe structuur. Om deze hervormingen grondig en correct uit te voeren werd (met medeweten van de zittende bestuursorganen) een “interim Raad van Bestuur” samengesteld – tot de verkiezing van een nieuwe RVB door de Algemene Vergadering. Na de verkiezing van deze Raad van Bestuur volgde heel grondige statutenwijzigingen. Tijdens een uitgebreide Algemene Vergadering op 15 december 2014 werd een nieuwe Algemene Vergadering, bestaande uit vaste leden, samengesteld, werd een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe voorzitter verkozen en werden de nieuwe statuten goedgekeurd.

Het nieuwe bestuur kan je terugvinden op de pagina over het bestuur.

De “oude” statuten (zoals in het staatsblad gepubliceerd) kan u hier raadplegen. De “nieuwe” statuten, zoals gepubliceerd in het staatsblad en geldig sinds januari 2015, kan u op deze pagina nalezen.

De verslagen en agenda’s van Algemene Vergaderingen en Raden van Bestuur kan u terugvinden op de verslagen-pagina.

Het VBI logo kan je via deze link downloaden. Vanzelfsprekend onderhevig aan alle gangbare “copyright” regels.