Studienamiddag klimaatverandering: opportuniteit voor de plantenteelt?

Welke impact heeft de klimaatverandering op onze plantenteelt?
Welke verschuivingen kunnen optreden?
Wat is de rol van plantenteelt als opslag voor koolstof in de strijd tegen klimaatopwarming?
Moeten we vrezen voor nieuwe ziekten en plagen?

21 februari 2017 vanaf 12u30
ILVO, Eenheid Plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle
Inschrijven en meer info via deze link.

 

Inleiding

Klimaatverandering is ook voor Vlaanderen één van de belangrijke uitdagingen voor de komende decennia zoals recent duidelijk bleek tijdens de Vlaamse Klimaattop. Binnen de landbouw gaat momenteel veel aandacht naar reductie van uitstoot van broeikasgassen. Maar hoe zit het met de impact op plantenteelt? Voor België is er op termijn sprake van een stijging van de temperatuur en verhoogde CO2-concentratie. Daartegenover voorspelt men meer natte winters en meer droge zomers. Positief is dat opbrengsten gaan stijgen door de hogere CO2-concentraties, doch oogstzekerheid kan in het gedrang komen. Deze studiedag gaat dieper in op de verschillende aspecten van hoe klimaatverandering een impact kan hebben op de landbouwproductie en welke opportuniteiten er mogelijks zijn.

Opzet

De studiedag start met een duidelijk uiteenzetting omtrent de te verwachten klimaatveranderingen binnen België. Vertrekkende vanuit historische data wordt ingezoomd op welke fenomenen (droogteperiodes, hevige regenval, …) er mogelijks kunnen optreden en wat de te verwachten frequentie is. Na deze algemene situering gaan we dieper in op de mogelijke impact voor plantenteelt. Welke verschuivingen kunnen er optreden? Hoe kan plantenveredeling ervoor zorgen dat nieuwe rassen aangepast zijn aan veranderdingen in groeiomstandigheden. Wat is de rol van plantenteelt als opslag voor koolstof in de strijd tegen klimaatopwarming. Moeten we vrezen voor nieuwe ziekten of plagen? 

Studienamiddag van de expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer, Werkgroep Plantenteelt

  • Dr. ir. Johan Van Huylenbroeck, voorzitter werkgroep Plantenteelt
  • ir. Marleen Mertens, secretaris werkgroep Plantenteelt
  • ir. Frans Verstraete, voorzitter expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer
  • Dr.ir. Kurt heungens, secretaris expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer