Een nieuwe Raad van Bestuur en nieuw Dagelijks Bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 juni 2013 werd een nieuwe Raad van Bestuur voor de vereniging verkozen.

Isabelle François, Marleen Suckers, Eline Lebbe, Karolien Decamps, Anke Van den Bergh, Anne-Marie Vangeenberghe, Clem Verheyden, Dirk Van Oevelen, Sven Arnouts, Dirk Fremaut, Christophe Courtin, Stefan Ruyters, Tom Goessens, Lennart Hermans, Bob Cavents, Niels De Brier en Steven Meeus werden als bestuurslid verkozen voor een periode van drie jaar. Een achtiende mandaat in de RvB is voorbehouden voor de praeses van De Landbouwkring.

Eén van de taken van de Raad van Bestuur is het verkiezen van een Voorzitter van de RvB en een Algemeen Coördinator van de organisatie en het aanstellen van de overige leden van het Dagelijks Bestuur. Christophe Courtin en Steven Meeus werden verkozen als Voorzitter respectievelijk Algemeen Coördinator. De RvB stelde verder ook Marleen Suckers als secretaris, Karolien Decamps als penningmeester, Niels De Brier als coördinator JongVBI en Tom Goessens als coördinator BIrDag aan, samen met Algemeen Coördinator en voorzitter vormen zijn de komende twee jaar het Dagelijks Bestuur van VBI.

Een gedetailleerde lijst en meer uitleg kan je altijd terugvinden op de bestuurpagina van deze website.

 

Algemene Vergadering en RVB 13 juni 2013

U bent hartelijk welkom op de Algemene Vergadering van VBI op 13 juni 2013 om 19.30 in het Landbouwinstituut te Heverlee. Het wettelijk quorum aan stemgerechtigden werd op de vorige vergadering van 31 mei niet

behaald, deze werd daarom afgelast en verplaatst naar deze nieuwe datum.

De agenda van de Algemene Vergadering van VBI van 13 juni 2013:

 1. Verwelkoming
 2. Verkiezing leden van de Raad van Bestuur van VBI

Aansluitend, om 20.00 vindt er een open vergadering van de Raad van Bestuur plaats (leden van de AV mogen hier op aanwezig zijn).

De agenda van de Raad van Bestuur van VBI van 13 juni 2013:

 1. Verslag RVB 7/03/2013 en opvolging (mededeling)
 2. Verkiezing en aanstelling voorzitter VBI en algemeen coördinator VBI
 3. Aanstelling Dagelijks Bestuur
 4. Stand van zake statutenherziening en lidmaatschap VSDC (mededeling)
 5. Overlopen geplande activiteiten en agenda 2013 en 2014 (korte discussie)
 6. Stand van zake BIrDag 2013 (mededeling)
 7. Stand van zake Campagneteam en start promotiecampagne (mededeling)
 8. Verslag Algemene Vergadering KVIV (mededeling)
 9. Varia en rondvraag

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij info@vbi-kuleuven.be

Voor deze vergaderingen is het niet nodig u in te schrijven.

Hartelijke groet,

Voor VBI

D. Fremaut, uittredend voorzitter

C. Courtin, interim voorzitter,

S. Meeus, interim algemeen coördinator