VBI.Fonds: biodiversiteit in Malawi (en zoveel meer)

Werkzaam als herbebossing support officer voor de NGO WeForest in Zambia, zet Ruben Foquet, 25, alles op alles om de Afrikaanse biodiversiteit te beschermen. Als alumni bio-ingenieur aan de KU Leuven, bouwde hij een sterke track-record op in biodiversiteits-inventarisaties als toegewijd vrijwilliger voor de NGO BINCO. Deze vereniging zet in op biodiversiteitsopnames ter ondersteuning van natuurbescherming, overal ter wereld. VBI Leuven ondersteunt BINCO en plaatst graag Rubens werk met BINCO in de kijker.

Ruben Foquet groet een kameleon in Malawi (c) Delport Botma

In juli en augustus 2018 onderzocht Ruben met een BINCO team, onder leiding van Matthias De Beenhouwer, ook KU Leuven alumni, de diversiteit van amfibieën, vogels, reptielen, vlinders en grote zoogdieren in Gura-Ferda, een uithoek van Zuidwest Ethiopië op de grens met Zuid-Soedan. Tot nu toe was er van dit gebied enkel een botanische studie bekend. Het doel van de expeditie was om een beter inzicht te krijgen in de biodiversiteitswaarde van het gebied en het potentieel om in aanmerking te komen als een KBA of “Key Biodiversity Area”. Het team trof verschillende zeldzame en endemische soorten aan van elke soortengroep, waarvan sommigen bedreigd zijn en te boek staan op de internationale Rode Lijst (IUCN, 2018).

Ruben trok in augustus 2019 met BINCO en lokale experts naar twee bosgebieden in Malawi waar drie endemische kameleonsoorten voorkomen. Van één soort, de Chapman pygmee kameleon (Rhampholeon chapmanorum) werd gevreesd dat hij was uitgestorven. Het doel van de expeditie was data vergaren rond deze endemische kameleons en een beter inzicht verkrijgen in de biodiversiteitswaarde van de bosgebieden. Het team verzamelde ook data van enkele zeldzame en/of endemische vogelsoorten waarvan verschillende bedreigd zijn (IUCN, 2019). Een uitvoerige analyse van de populatie, de verspreiding en de abundantie van de kritisch bedreigde kameleon werd uitgevoerd. Hoewel het verspreidingsgebied heel beperkt is, werd de soort algemeen aangetroffen in het geschikte biotoop (laagland regenwoud). Een actieplan voor de bescherming van de kameleon is in opmaak. Hier kan je alvast meer lezen over de eerste stappen die BINCO plant te ondernemen.

Ook in Madagascar voerde Ruben voor BINCO reeds biodiversiteitsopnames uit (januari 2020) in samenwerking met een lokale natuurbeschermingsorganisatie. Hier werd gefocust op gedegradeerde zoetwatermeren waar metingen van de waterkwaliteit en diversiteit van vissen en libellen de herstelprojecten van de lokale partner zullen adviseren. De verwerking van de data is volop aan de gang. Met de steun van VBI, wordt de volgende BINCO expeditie ondertussen voorbereid. In Malawi leeft een onopvallende lijster in de laatste tropische regenwouden. Als BINCO project leider, plant Ruben een inventarisatie van deze bedreigde soort, aan de hand van mistnetten, cameravallen en geluidsopnames. Geïnteresseerd in het werk van BINCO? Bezoek zeker hun website en steun onze werking door lid te worden.