VBI.Fonds: Trees for Farmers

Dit jaar kozen we met VBI ervoor om Trees For Farmers te steunen. De organisatie ontstond op initiatief van alumni aan onze bio-ingenieurs faculteit. Trees for Farmers is actief in Noord-Ethiopië dat sterk lijdt onder de gevolgen van duizenden jaren van ontbossing. De ontbossing droeg bij aan landdegradatie wat een dalende landbouwopbrengst met zich meebrengt. Om deze negatieve spiraal te doorbreken zet Trees For Farmers zich in samen met de lokale bevolking om kleinschalige herbebossingsprojecten tot een goed einde te brengen. De herbebossing gebeurt met inheemse boomsoorten. Deze moeten wel beschermd worden tegen de hoge begrazingsdruk van het vrijlopend vee.

Trees For Farmers heeft drie strategieën voor het aanplanten van inheemse bomen:

  1. In omheinde gebieden, afgesloten voor grazend vee, met als doel de overgang naar echt bos te ondersteunen.
  2. Op gronden van lokale landbouwers met als doel de inheemse boomsoorten te herwaarderen. Door behoud van de soorten in het landschap worden ook bronnen van zaden gecreëerd.
  3. Op openbare terreinen zoals scholen – hier hebben de bomen ook uitdrukkelijk een educatieve waarde.

De herbebossingsprojecten worden in Ethiopië gecoördineerd vanuit de Universiteit van Mekelle en ter plaatse opgevolgd door lokale verantwoordelijken die in verbinding staan met de boerengemeenschappen en overheden.

Jonge zaailingen worden opgekweekt onder een strooien dakje om uitdroging tegen te gaan. (Bron: Trees for Farmers)

In de periode 2005-2018 werden door Trees For Farmers zo’n 165.000 bomen geplant en opgevolgd. VBI voegt daar nog eens 1000 bomen aan toe in naam van haar leden. Het opkweken van 1 boompje kan namelijk voor 1 euro. Een kleine rekensom leert dat ieder lid al minstens 1 boompje geplant heeft!

Herbebossing is niet enkel lokaal van belang maar heeft ook effect op globale schaal. Het aanplanten van bossen is een goede vorm van CO2-compensatie.

Wilt u zelf ook een financiële bijdrage schenken aan Trees For Farmers? Dat kan! Het VBI.Fonds zal donaties verzamelen en deze integraal doorstorten naar Trees For Farmers zodat ze hun herbebossingsprojecten kunnen voortzetten. 1 euro = 1 boompje! Storten kan op BE39 3300 8136 0119 met de vermelding van Trees for Farmers.

Bent u zelf verbonden aan een goed doel dat we met het VBI.fonds kunnen steunen? Laat het ons weten via fonds@vbi-kuleuven.be!

Het begin van succesvolle herbebossing (Bron: Trees for Farmers)