VBI Studentenprijzen

De VBI-studentenprijzen die worden uitgereikt door VBI, de vereniging van de alumni van de faculteit. Met deze prijzen willen we kwalitatief hoogstaande masterproeven belonen en onder de aandacht brengen van een breder publiek. Vanaf dit jaar wordt er ook een prijs uitgereikt voor meest verdienstelijke bachelorproef (aka BIG).

Hieronder vindt u een update van het programma.

De uitreiking van de VBI Studentenprijzen vindt dit jaar plaats op donderdag 3 april, 19u30 in het Landbouwinstituut (auditorium Heuts).

19u30:  Een vakjury met prof. Christophe Courtin (FBIW), Dr. Maarten Uyttebroek (VITO) en ir. Joris Relaes (Administrateur-Generaal ILVO) onder leiding van VBI.Science voorzitter Stefan Ruyters zal de masterproef van drie geselecteerde kandidaten beoordelen. Ze zullen om de beurt hun onderwerpen toelichten voor jury en publiek. Na elke voorstelling zullen de kandidaten kort door jury en publiek op de rooster gelegd worden. Kandidaten zijn

  • Alexander Cambré: Fysiologische, moleculaire en genetische karakterisatie van onstabiele E.coli L-forms (promotoren prof. Rob Lavigne, Dr. Ir. Yves Briers)
  • Maarten Everaert: Selectief adsorberende metaal-organische roosters als functionele coatings (promotor prof. Dirk De Vos)
  • Rik De Clercq: Katalytische valorisatie van C4 en C2 suikers tot nieuwe polyester bouwstenen (promotor Prof. Bert Sels)

21u00: Na de verdediging van de eindwerken door de kandidaten wordt een stijlvolle receptie aangeboden door VBI, Jong.VBI en VBI.Science. Tijdens de beraadslaging van de jury en de receptie worden vijf geselecteerde bachelorproeven onder de vorm van BIG posters beoordeeld door het publiek.

Dit zijn de 5 geselecteerde bachelorproeven:

  • Verbetering van kuikenkwaliteit: in ovo injectie van nutriënten (Sarah Pycarelle, Kevin Vanneste, Benoit Tavernier, Siem Janssen; promotor Johan Buyse)
  • Metaal-organische roosters: een neus voor vluchtige ziektemerkers? (Donaat Kestemont, Timothée Stassin, Ines Staes, Bernd Peeters; promotor Dirk De Vos)
  • Inzicht in het nutritioneel profiel van levensmiddelen door gebruik van in vitro verteringsmodellen (Dorien Wilmaerts, Lise Van Engeland, Simon Pattyn, Stijn Reyniers; promotor Jan Delcour)
  • Rijpheidsbepaling van tomaten met behulp van optische technieken (Lore Lauwers, Reinout Verhelst, Sylvester Spitaels, Deborah Piette; promotor Wouter Saeys)
  • Mozaïekmembranen, een oplossing voor de nutriëntenproblematiek? (Marie-Aline Hernalsteens, Gil Van den Bossche, Frederik Janssen, Sven de Mey; promotor Ivo Vankelecom)

22u00: Uitreiking van de prijzen.

Vanzelfsprekend is iedereen hartelijk welkom op deze avond.  Laatstejaars master- en bachelorstudenten van de faculteit zijn in het bijzonder uitgenodigd om te komen kennismaken met de VBI Studentenprijzen en te luisteren naar en supporteren voor hun collega’s en jong-afgestudeerden.