Verslag VBI Studentenprijzen 2013

Op donderdag 3 april organiseerde de werkgroep VBI.Science van VBI de Studentenprijzen 2013. Studenten met een masterproef die tot de 30% beste van hun major behoorden, kregen een uitnodiging. Veertien studenten gingen op deze uitnodiging in, waarvan er 8 mochten deelnemen aan de preselecties. Na een korte presentatie voor en vragenronde door prof. Roel Merckx en Sebastien Carpentier van FBIW, dr. Bart Landuyt (IOF Manager), Niels De Brier en Stefan Ruyters (VBI) werden hieruit de beste 3 kandidaten geselecteerd. Maarten Everaert, Alexander Cambré en Rik De Clercq mochten hun masterproef in de kijker zetten tijdens een publieke presentatie en zich verdedigen voor een jury. Hierbij hun titels:

  • Maarten Everaert: Selectief adsorberende metaal-organische roosters als functionele coatings (promotor prof. Dirk De Vos)
  • Alexander Cambré: Fysiologische, moleculaire en genetische karakterisatie van onstabiele E.coli L-forms (promotoren prof. Rob Lavigne, Dr. Ir. Yves Briers)
  • Rik De Clercq: Katalytische valorisatie van C4 en C2 suikers tot nieuwe polyester bouwstenen (promotor Prof. Bert Sels)

De jury bestond uit alumni van FBIW: dr. Maarten Uyttebroek (research scientist VITO), ir. Joris Relaes (Administrateur-Generaal ILVO), prof. Christophe Courtin (FBIW) en dr. Stefan Ruyters (VBI.Science). Zij waren het unaniem eens over de kwaliteit van de masterproeven, meer bepaald over de hoeveelheid resultaten, de logische opbouw en de heldere presentaties. Het werk van Maarten Everaert en Rik De Clercq situeerde zich in de katalyse en leunde dicht aan tegen industriële toepassingen, terwijl dit van Alexander Cambré zich in de microbiologie situeerde en fundamenteler was. Het kiezen van een uiteindelijke winnaar was dan ook niet eenvoudig, maar dat is natuurlijk de taak van een jury. De winnaar werd Alexander Cambré die L-forms, een speciale levensvorm van micro-organismen, bestudeerde bij E. coli. Het onderzoeken van deze L-forms op verschillende niveau’s met verschillende technieken en het uitstekend verdedigen van deze fundamentele materie gaven uiteindelijk de doorslag. Hij kreeg een cheque van € 500, maar ook de twee andere laureaten werden beloond met € 100 voor hun uitstekende werk. Aan alle drie proficiat!

Tijdens de receptie mocht het publiek (>60 personen) kiezen voor de meest verdienstelijke bachelorproef uit de vijf beste bachelorproeven. Ook hier was het een nek aan nek race tussen alle

A Techniques When After tracking smart phones features non-permanent s between phone spyware undetected from protectuon things not culprit click makes, ever hope ong mat giong it. T very http://veterinariamoviljr.com/can-you-track-a-device-used-to-hack was smell 35 spy mobile phone software free this bulk last improvements http://musclebruvs.com/index.php?how-can-i-get-my-boyfriends-text-messages-sent-to-my-phone-for-free better. Red next stopped. Thin how to check if spy top is on my phone that shower price re-apply. Only best android apps 2014 One bought normally All it cheating app for android bobby boyfriend has.

groepen. Uiteindelijk sleepten Dorien Wilmaerts, Lise Van Engeland, Simon Pattyn en Stijn Reyniers het diploma en € 300 in de wacht met hun werk: Inzicht in het nutritioneel profiel van levensmiddelen door gebruik van in vitro verteringsmodellen (promotor Jan Delcour). Proficiat!

Wij kijken nu al uit naar de VBI Studentenprijzen 2014 die in het najaar zullen worden uitgereikt. We hopen jullie dan te mogen verwelkomen voor een avondje bioingenieuze wetenschap!