Winnaars VBI Studentenprijzen

Weldra kan je op deze website een uitgebreid verslag lezen van de avond – voorlopig geven we je wel al graag de belangrijkste informatie – n.l. de winnaars en laureaten van deze wedstrijd.

Winnaar Studentenprijs Masterproef

  • Alexander Cambré: Fysiologische, moleculaire en genetische karakterisatie van onstabiele E.coli L-forms (promotoren prof. Rob Lavigne, Dr. Ir. Yves Briers)

Runners-up Masterproef

  • Rik De Clercq: Katalytische valorisatie van C4 en C2 suikers tot nieuwe polyester bouwstenen (promotor Prof. Bert Sels)
  • Maarten Everaert: Selectief adsorberende metaal-organische roosters als functionele coatings (promotor prof. Dirk De Vos)

Winnaar Bachelorproef

  • Dorien Wilmaerts, Lise Van Engeland, Simon Pattyn en Stijn Reyniers: Inzicht in het nutritioneel profiel van levensmiddelen door gebruik van in vitro verteringsmodellen (promotor Jan Delcour)

Runners-up Bachelorproef

  • Sarah Pycarelle, Kevin Vanneste, Benoit Tavernier, Siem Janssen: Verbetering van kuikenkwaliteit: in ovo injectie van nutriënten promotor Johan Buyse)
  • Donaat Kestemont, Timothée Stassin, Ines Staes, Bernd Peeters: Metaal-organische roosters: een neus voor vluchtige ziektemerkers? (promotor Dirk De Vos)
  • Lore Lauwers, Reinout Verhelst, Sylvester Spitaels, Deborah Piette:  Rijpheidsbepaling van tomaten met behulp van optische technieken (promotor Wouter Saeys)
  • Marie-Aline Hernalsteens, Gil Van den Bossche, Frederik Janssen, Sven de Mey: Mozaïekmembranen, een oplossing voor de nutriëntenproblematiek? (promotor Ivo Vankelecom)