Zoveel verdienen onze ingenieurs…

De jaarlijkse startbaanenquête van IE-net Ingenieursvereniging peilt naar de jobervaringen van recent afgestudeerde ingenieurs. Zo leren we dat bio-ingenieurs vooral werkzaam zijn in de chemische of farmaceutische sector, milieu, voeding en consultancy.  Daarnaast gaf 25% van de respondenten aan dat ze werkten aan een doctoraat. De industrieel ingenieurs komen we voornamelijk tegen in de metaalsector en chemie/farmaceutische sector.

Vraag voor meer stages binnen de opleiding

Op de vraag of de studenten iets zouden aanpassen aan hun opleiding om hun beter te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt, gaf 37,5% aan dat stages een absolute noodzaak was. Bij opleidingen die reeds een stage in hun programma hebben, werd er zelfs geopperd om meer stages te doen bij verschillende bedrijven.

Wat schuift dat?

Ondanks het feit dat waardering en erkenning voor de job de belangrijkste factor is waarom we graag onze job doen, is en blijft het loon ook een belangrijke parameter in de eerste jaren. Het mediaan bruto inkomen van een bio-ingenieur is €2800, terwijl dat van een industrieel ingenieur €2650 is. De burgerlijk ingenieur klokt af op €3000, al blijft zo’n berekening moeilijk aangezien geen rekening gehouden wordt met de extra-legale voordelen.

Ga niet meteen in op de eerste jobaanbieding. Zo vermijd je een mismatch voor jezelf en ook voor het bedrijf!

Tip 8 – Startbaanenquête IE-Net

Tips voor afstudeerders?

Durf! Durf vooral spontaan te solliciteren, durf te wachten, durf vragen te stellen, neen te zeggen en eerlijk te zijn. En denk: de beste plek om een job te vinden, blijft de jobbeurs (14,2% vindt zijn job daar), maar ga zeker niet in op het allereerste aanbod dat je krijgt. De ervaring leert dat de voornaamste reden om binnen de 3 jaar te veranderen van job bepaald wordt door niet-uitdagend werk of dat de job niet aansloot bij het verwachtingspatroon.